"heavy machine gun" translation into Hungarian

EN

"heavy machine gun" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy machine gun" in context.

Similar translations for "heavy machine gun" in Hungarian

heavy adjective
machine noun
Hungarian
gun noun
to gun verb

Context sentences for "heavy machine gun" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course I was often under heavy machine-gun fire, but usually at longish. ranges.
Természetesen gyakran lőttek rám géppuskából, de általában messziről.
EnglishHe pulled himself along on his elbows like a soldier advancing beneath heavy machine-gun fire.
Úgy vonszolta magát a könyökén, mint a katona, aki heves géppuskatűzben nyomul előre.
EnglishTen men with a heavy machine gun and one of his precious mortars.
Tíz ember, nehézgéppuskával, no meg az egyik, értékes aknavető.
EnglishIt was easy to find because of the bend of the river, and where the heavy machine gun post had been, the crater was smoothly grassed.
Könnyen megtalálta, a folyókanyárban, s ahol a nehéz géppuska állt, a tölcsért már simán benőtte a fű.
EnglishThere was another around, a large, muscular one who in two of the tapes carried a heavy machine gun, but in the third, carrying a child, did not.
Aztán volt egy másik is, nagydarab, izmos alak, aki két szalagon is egy nehéz géppuskát cipelt.
EnglishHis men had killed the KGB commander and taken his vehicle, with the heavy machine gun, and were pouring fire into the vision slits cut in the structure.
A lövedékek átütötték a vastag üveget, most pedig a helyiség számítógépeit meg a vezérlőberendezést zúzták ripityára.
EnglishAs much as he liked being responsible for the team's heavy machine gun, he'd never gotten to use it, and, he thought, probably never would.
Bármennyire is jó volt, hogy őrá bízták az osztag súlyos géppuskáját, eddig nem volt módja használni, és feltehetőleg nem is lesz, gondolta.

Other dictionary words

English
  • heavy machine gun

More translations in the English-Finnish dictionary.