"heavy metal" translation into Hungarian

EN

"heavy metal" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy metal" in context.

Similar translations for "heavy metal" in Hungarian

heavy adjective
metal noun
metal adjective

Context sentences for "heavy metal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSeveral someones had beaten me-heavy wood or metal staffs, I vaguely recalled.
Valakik megvertek súlyos fa- és fémbotokkal, ahogy halványan visszaemlékeztem.
EnglishWe must first note that mercury is a toxic and dangerous heavy metal.
Meg kell először is jegyeznünk, hogy a higany mérgező és veszélyes nehézfém.
EnglishAnother had a heavy metal base in which flat metal vibrations were mounted.
Egy másik súlyos fémbakon guggolt, melyhez lapos fémrezgők ízesültek.
EnglishI want to get every microgram of heavy metal out of her body as soon as possible.
Az utolsó mikrogrammnyi nehézfémet is el akarom távolítani a szervezetéből, amilyen hamar csak lehet.
EnglishFlick slid back the heavy metal door latch and pulled on the handles.
Flick félrehúzta a súlyos fémreteszt és lenyomta a kilincset.
EnglishPetrofsky went to a closet and held up a short length of heavy metal in heat-resistant cladding.
Ez lehet az Petrovszkij a szekrényhez ment és elővett egy rövid, de nehéz fémrudat, hőálló anyagba tekerve.
EnglishHe unlocked a heavy metal door, and they walked into a large room divided into a dozen cubicles.
Az őr kinyitott egy súlyos fémajtót, és egy hatalmas terembe jutottak, amely tucatnyi fülkére volt felosztva.
EnglishHerk had a suitcase, possibly made of metal, very heavy.
Figyeljen, tudomásunkra jutott, hogy Mr.herknek van egy bőröndje, valószínűleg fémből készült, nagyon nehéz darab.
EnglishHe opened a heavy metal door and they were suddenly in the hallway with patient rooms right and left.
Kinyitott egy súlyos fémajtót, és váratlanul egy folyosón találták magukat, amelynek mindkét oldaláról kórtermek nyíltak.
EnglishThese guys were pure heavy metal from hell.
Igazi heavy metál fickók voltak, egyenesen a Pokolból.
EnglishAll in all, he'd looked more like a candidate for a heavy-metal rock group than the computer fanatic he actually was.
Megjelenése alapján inkább tartotta volna bárki heavy-metal zenekar tagjának, mint a számítógép szerelmesének.
EnglishThe light fragments of blazing metal, not heavy enough to penetrate the scum, sat and burned in the oil.
A lángoló fém könnyűű darabkái nem voltak elég nehezek ahhoz, hogy áthatoljanak a masszán, hanem izzó állapotban benne maradtak.
EnglishSuch actions are necessary in order to limit further additions to the global pool of this highly toxic heavy metal.
Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, hogy korlátozzuk ennek az erősen mérgező nehézfémnek a további mennyiségnövelését.
EnglishCommissioner, if I drop 2 000 heavy metal boxes into the sea, deliberately, with a load of materials in, then I would be prosecuted.
Biztos asszony! Ha én szándékosan a tengerbe dobnék 2000 súlyos fémládát, különféle anyagokkal megrakva, akkor bűnvádi eljárást indítanának ellenem.
EnglishThat was bad - they were company, at least - but the panic had also gone, leaving only its heavy-metal aftertaste, and that was good.
Ez kellemetlen volt köztük legalább nem érezte magát annyira egyedül , de volt egy jó hír: eloszlott a pánik is, és csak valami nehéz, fémes utóíz maradt utána.
EnglishBefore the doctor could stop her, she grabbed a heavy metal bottle, slammed it with full force onto her husband's head, and stormed out of the room.
Felkapott egy nehéz fémtartályt, és teljes erejével a férj fejéhez vágta, mielőtt még az orvos megakadályozhatta volna, majd kiviharzott az ajtón.
EnglishHe came out a few minutes later, washed and dried his hands, combed his hair, and then went back to Studio F, where he was helping to mix an album by a heavy-metal group called The Dead Beats.
Néhány perc múlva kijött, megmosta és megszárította kezét, megfésülködött, aztán visszament az F stúdióba, ahol a Halálhörgés nevű heavy-metal együttes nagylemezét mixelték.

Other dictionary words

English
  • heavy metal

More translations in the Czech-English dictionary.