"heavy silence" translation into Hungarian

EN

"heavy silence" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy silence" in context.

Context sentences for "heavy silence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStill, compared to what they had known for months, the silence was heavy.
Az elmúlt hónapokban megszokott helyzethez képest mégis súlyos volt ez a csend.
EnglishAfter a heavy silence, the voice came again, carrying a tone of sorrow not fully masked.
Súlyos csend támadt, majd ismét megszólalt a hang, alig leplezett keserűséggel:
EnglishCaptain Gregory and I looked at each other in some more heavy silence.
Gregory százados meg én még egy ideig néztük egymást a súlyos csöndben.
EnglishThen, to his astonishment, he heard the vague whisper of human voices through the heavy silence.
És most megdöbbenésére emberi hangok elmosódó mormolását hallotta a nyomasztó csendben!
EnglishSilence lay heavy and absolute over the Streleheim, and on the emptiness of the plains nothing moved.
A némaság súlyosan ülte meg a Streleheimet, a síkság ürességében semmi sem mozdult.
EnglishThey drew in with the silent, deadly promise of their kind, their very silence heavy with menace.
Fajtájuk csendes, halálos mozgásával közeledtek, némaságuk pusztulást hordozott magában.
EnglishThere was a sudden silence as heavy as a water-logged boat.
A váratlanul beállt csönd olyan súlyos volt, mint egy vízzel telt csónak.
EnglishThe dawn came quickly, a sullen gray lightening of the eastern sky, heavy with mist and silence.
GYORSAN MEGVIRRADT, komor szürke fény lopózott a párától és hallgatástól terhes, keleti égre.
EnglishThe room was suddenly full of heavy silence, like a fallen cake.
A szoba lassan megtelt súlyos csönddel, mint egy összeesett torta.
EnglishThere was a hung instant of silence, as heavy as thunder.
Egy feszült pillanatig csönd volt, súlyos csönd, mint a mennydörgés.
EnglishNot another sound broke the heavy silence of the windless night.
Több zajnak nyoma sem volt, a csendes éjszaka újra átvette uralmát a láp fölött még szél se zizzent.
EnglishThe cacophony subsided, damping down into a heavy silence.
A kakofónia lassan alábbhagyott, és nehéz csönd következett utána.
EnglishA heavy silence came, a weight was gone from the air.
Súlyos csend telepedett a távozó súlyos feszültség helyébe.
EnglishThe breeze covered everything in a heavy drape of silence.
A szellő a csend vastag pokrócát terítette a világra.
EnglishThey fell on their knees and met our heavy blows in silence.
Letérdeltek, és némán fogadták csapásainkat.
EnglishThe silence was heavy as the perspectives sank in.
Súlyos csend volt, amíg a kilátásokat átgondolták.
EnglishThere was heavy silence in the great hail at Swer Smod.
Swer Smod nagy termében súlyos csend honolt.
EnglishA heavy, tense silence followed for thirty seconds.
Súlyos, feszült, félperces csönd következett.
EnglishThere was a moment of heavy silence in the room.
Egy pillanatra nehéz csend ülte meg a szobát.
EnglishSilence lay heavy.

Other dictionary words

English
  • heavy silence

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.