"heavy smoke" translation into Hungarian

EN

"heavy smoke" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy smoke" in context.

Context sentences for "heavy smoke" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDianne nervously lit a Virginia Slim, and blew a heavy cloud of smoke.
Dianne idegesen rágyújtott egy Virginia Slimsre, majd füstfelhőt eregetett ki a száján.
EnglishNathan Locke 'lit a cigarette and blew a heavy cloud of smoke in the general direction of DeVasher.
Nathan Locke cigarettára gyújtott, és óriási füstfelhőt fújt ki DeVasher irányába.
EnglishThick, heavy smoke billowed from the fireball, and within seconds two other cars were on fire.
Sűrű füst kígyózott az égő kocsiból, néhány másodpercen belül két másik autó is lángra lobbant.
EnglishIn front of them, thick clouds of the heavy black smoke still rose skyward as the oil on the plains continued to burn.
Előttük égig értek a sűrű füstfelhők, mivel a fennsíkra kiöntött olaj még égett.
EnglishThen the room filled with smoke - heavy aromatic, and stupefying.
A szoba megtelt nehéz, illatos, kábító füsttel.
EnglishZa shook his head in admiration; his long brown hair swung across his loose tunic top like heavy smoke.
Za csodálattal rázta meg a fejét, hosszú, barna haja úgy kavargott bő tunikája felső részén, mint a sűrű füst.
EnglishThe musky smell was heavy as smoke in his throat.
A pézsmabűz füstként sűrűsödött össze torkában.
EnglishAlso, the grass fires started by our oil pots confused Wersgor vision with their heavy smoke.
Az ellenséges csapatok már olyan közel voltak, hogy mielőtt alkalmuk lett volna többször is tüzelni, a mieink máris a nyakukon voltak.
EnglishHeavy cigarette smoke clung to the ceiling.
Sűrű cigarettafüst kígyózott a mennyezet felé.
EnglishThe air was heavy and full of smoke, and of other smells besides: acrid chemicals, decaying vegetable matter, sewage.
A nehéz levegőben füst gomolygott, de más szagok is keveredtek belé, orrfacsaró vegyszerek, rothadó zöldség, szennyvíz.
EnglishThe priest led him into a parlor heavy with tobacco smoke, where a cast-iron samovar steamed quietly on a side table.
A pap dohányfüsttől nehéz levegőjű helyiségbe terelte Willt, oldalt egy kis asztalon öntöttvas szamovár gőzölgött békésen.
EnglishThe girl sighed deeply and held the drug bowl to her face, letting some of the heavy grey smoke tip towards her exceedingly pretty little nose.
A lány mélyet sóhajtott, és megemelte a drogkelyhet, hogy az ólomszürke füst fitos orra felé gomolyogjon.
EnglishUp went a gout of heavy smoke.
EnglishThe trail led toward the three-clothed eminence Guyal had noted from above; now he thought to see roofs through the heavy foliage and smoke on the sharp air.
Ahogy a fával borított dombhoz közeledett, a lombkoronán keresztül háztetőket és felszálló füstöt látott.
EnglishIf you just stand still, and keep your eyes on the groundó A slow thought came: was he making the smoke heavy, by some means, in order to stop her looking at him?
Lomha gondolat kelt életre Tesla fejében: vajon Kissoon nehezíti el valamiképp a füstködöt, hogy ne nézhessen rá?
EnglishHeavy cigar smoke.
EnglishA few managed to reach the ramparts where they were quickly dispatched, but most simply lost their hold or were overcome by the heavy smoke and dropped screaming into the fire.
Néhányuknak sikerült elérni a mellvédet, ahol gyorsan elintézték őket, de a zöm elvétette a fogást, vagy a vastag füsttől szédülten, sikoltva zuhant a tűzbe.
EnglishThick clouds of heavy white smoke were beginning to seep between the closely bunched trunks like a heavy fog, obscuring the path ahead and making it steadily more difficult to breathe.
Vastag, fehér, bodros füstpamatok szivárogtak át sűrű ködként a szorosan egymás mellett álló fatörzsek között, elsötétítették az ösvényt és megnehezítették a lélegzést.

Other dictionary words

English
  • heavy smoke

Moreover, bab.la provides the Norwegian-English dictionary for more translations.