"heavy steel" translation into Hungarian

EN

"heavy steel" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy steel" in context.

Context sentences for "heavy steel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs Elliot and Tina gazed up into the camera lens, the heavy steel barrier rolled aside.
Amint Elliot és Tina feltekintett a kamera lencséibe, a nehéz ajtó félrecsúszott.
EnglishMancuso spun the locking wheel and heaved against the heavy steel cover.
Mancuso elpörgette egy mozdulattal a rögzítőkereket, majd nekifeszült a nehéz acéltetőnek.
EnglishA heavy steel jaw closed on the tissue paper and also on Norris Ridgewick's first three fingers.
De abban a pillanatban már csapódott is valami, rá a selyempapírra meg az ő három ujjára.
EnglishSparhawk locked the scabbard onto the heavy steel studs on the belt and shifted it around into place on his left side.
Sparhawk az öv nehéz acélszegeihez kapcsolta a hüvelyt, majd beforgatta a bal csípőjéhez.
EnglishBased on the Schuman plan, six countries sign a treaty to run their heavy industries – coal and steel – under a common management.
A Schuman-terv alapján hat ország szerződést ír alá arról, hogy nehéziparukat – azaz a szén- és acélipart – közös irányítás alá helyezik.
EnglishIt took much longer for the booster to make its way aft, but it was finally wheeled into position in the chamber and the heavy steel hatch closed.
Sokkal tovább tartott míg a rakéta elért a farokrészbe, de végül elfoglalta helyét az indítókamrában, és becsukódott a vastag acélajtó.
EnglishSparhawk braced himself and started forward, his sword held threateningly over the Sapphire Rose which seemed almost to cringe beneath that heavy steel blade.
A lovag összeszedte magát, és elindult előre, miközben a kardját továbbra is fenyegetően tartotta a Bhelliom felett, amely szinte remegett a nehéz acélpenge közelségétől.
EnglishOn a big vessel it is so heavy that steel cables powered by an electric motor either lower it from the ships rail to the sea level or raise it to lie parallel to the rail.
Egy ilyen nagy hajón ez már olyan nehéz, hogy a villanymotor acélkábelek segítségével vagy leengedi a hajókorláttól a tenger szintjéig, vagy vízszintes helyzetbe emeli a korlát mellé.

Other dictionary words

English
  • heavy steel

More translations in the English-Danish dictionary.