EN

heightening {noun}

volume_up

Context sentences for "heightening" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOutside the door, scarlet-robed Imperial Guards stood ominously silent, heightening the aura of command in her presence.
Az ajtó előtt vörös ruhát viselő császári testőrök álltak, jelenlétükkel növelve a tárgyalás hivatalosságát.
EnglishHowever, if, over a number of consecutive years, we continue down the same political path, we run the risk of heightening national tensions.
De ha több, egymást követő évben ugyanazon a politikai úton haladunk, a nemzeti feszültségek fokozódását kockáztatjuk.
EnglishIn the meantime, Copenhagen has undoubtedly made sure everyone is alert, greatly heightening our environmental awareness.
Addig is, Koppenhága gondoskodott róla, hogy valamennyien éberek legyünk és nagymértékben fokozzuk a környezetvédelemmel kapcsolatos tudatosságot.
EnglishThe barest fold of extra flesh remained to each eyelid, heightening her symmetry, the sense of triangles in her face, and her lips were the softest shade of pink.
Szemhéjain megmaradt egy-egy kis húsredő, érvényre juttatva arca háromszögének szimmetriáját, ajka pedig a leggyöngédebb árnyalatban rózsállott.
EnglishIn addition, undue generalisation in research has contributed to heightening the controversy.
Az intézmények nem közölnek konkrét információkat és terveket, ráadásul a kutatásban történő indokolatlan általánosítás tovább fokozza az ellentmondást.
EnglishHowever, at a time when the economic and financial crisis is heightening social inequalities, structural fund allocations to the Member States are in decline.
De akkor, amikor a gazdasági és pénzügyi válság miatt fokozódnak a társadalmi egyenlőtlenségek, a strukturális alapokból a tagállamoknak nyújtott támogatások csökkenőben vannak.
EnglishI attach great importance to information campaigns for heightening consumers' awareness of their rights because these are a key factor in providing them with greater protection.
Nagy fontosságot tulajdonítok a fogyasztók körében a jogaikkal kapcsolatos tudatosságot mélyítő tájékoztató kampányoknak, mivel ezek kulcselemei egy erőteljesebb fogyasztóvédelemnek.