"hick" translation into Hungarian

EN

"hick" in Hungarian

EN hick
volume_up
{noun}

hick (also: hillbilly, hayseed)
volume_up
mucsai {noun}
Csak RUDY beszél mucsai orrhangon.
At the end of her life, she would become combative and caustically witty, a sort of hick- town Voltaire, cynical and sceptical and so on.
Élete vége felé harcos lett és szúrósan szellemes, amolyan mucsai Voltaire, cinikus, szkeptikus és így tovább.
hick (also: boob, dunce, goop, lout)
hick (also: boor, peasant, yokel, ploughman)
Idióta paraszt.
hick (also: hayseed)
Christ, I hate these hicks, Masen thought, watching Bannerman leave.
Úristen, de utálom ezeket a vidéki tahókat!, gondolta Masen, miközben a távozó Bannerman után nézett.
hick (also: villager, yokel)
volume_up
falusi {noun}

Context sentences for "hick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Szeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
English'Yes, you're being a hick; stop it at once,' Dajeil told Zreyn, who shrugged.
- A technobarbár hogyishívják különösen találó - nevetett Dajeil Zreynre, aki vállat vont.
EnglishI owed your mother that, since she had the in hick to die bearing you.
Mégis elhoztalak a házamba, amikor anyád a születésed után meghalt.
EnglishAt dawn, _hick_ -- if somebody hadn't stolen the dawn.
Napfelkeltekor, hukk ha valaki el nem lopta volna a napfelkeltét.
English_Hick_, the Captain went on, actually I have been vindicated, _hick_, *Siegfried, the Captain went on.
Hukk folytatta a Kapitány , úgy tűnik, beigazolódott a feltevésem, hukk, *Siegfried folytatta a Kapitány.
EnglishSome little hick-ass town in New Hampshire.
Valami kicsi isten háta mögötti város, New Hampshire-ben.
EnglishI would have had him hanged from the yardarm, _hick_ -- if somebody hadn't stolen the, _hick_, yardarm, _hick_.
Felköttethettem volna a szárny-favitorlára, hukk ha valaki el nem lopta volna a, hukk, szárnyfavitorlát, hukk.
EnglishThat has, _hick_, come to, _hick_, pass.
Hát most, hukk, ez is, hukk, beteljesült.
EnglishYou dumb, stubborn, redneck hick!
EnglishOne section of the mural showed a man leaning across a table, holding something out to a small boy, obviously a hick, who looked both frightened and fascinated.
Egyik részlete árust mutatott, aki asztaláról kínálta az áruját, s egy legényke rémülten és megbűvölten bámulta.