"His brother" translation into Hungarian

EN

"His brother" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His brother" in context.

Similar translations for "His brother" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
brother noun

Context sentences for "His brother" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis brother started abruptly, taking a step backward as if to avoid hearing more.
Öccse hirtelen megrezzent, hátrált egy lépést, mintha nem akarna többet hallani.
EnglishIt was a full minute before he felt his brother tugging fearfully at his sleeve.
Egy perc is beletelt, mire tudatára ébredt, hogy az öccse rángatja az ingujját.
EnglishHe that loveth his brother abideth in the light: and there is no scandal in him.
Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak.
EnglishHis brother had revealed, on occasion, frightening competence and ruth-lessness.
Fivére időnként félelmetes hatékonyságról és kegyetlenségről tett tanúbizonyságot.
EnglishHis brother, too, felt a sudden chill, recalling that awful feeling of terror.
Hirtelen a fivére is megborzongott, amikor ismét átélte azt a szörnyű félelmet.
EnglishOr he could have a word with his brother-in-law who knew a man who had contacts.
De szólhatott a sógorának, akinek volt egy jó összeköttetésekkel rendelkező barátja.
EnglishHad his younger brother strayed into the open and been blasted by a walker above?
Fiatalabb testvére talán kitévedt a nyílt víz alá, és lelőtte valaki fentről?
EnglishAnd he didn't much like his brother-in-law - always referred to him as a pompous ass.
A sógorát pedig végképp nem állhatta Bob, azt mondta róla, hogy nagyképű szamár.
EnglishThere's Cedric, not caring a bit about his brother Alfred's death or about Harold's.
Cedric például egyáltalában nem bánkódik Alfred vagy akár Harold halála miatt.
EnglishBut I wont think of anything or anything nor of nothing nor of his brother, tomorrow.
De nem gondolok semmire, és még arra sem, és holnap még a semmi kisöccsére sem.
EnglishFrom below, Dylan lifted his brother's right foot and moved it to the next rung.
Alulról Dylan fel- emelte öccse egyik lábát és felrakta a következő fokra.
EnglishHe'd paid his brother, who never touched cocaine, to piss in a sterile jug for him.
Fizetett a bátyjának, aki sohasem szedett kokaint, hogy vizeljen egy steril üvegbe.
EnglishHis younger brother, Ricky, was nineteen and fighting somewhere in Korea.
Az öccse, Ricky még a húszat sem töltötte be, és valahol Koreában katonáskodott.
EnglishHis brother had given it to him the previous Christmas, but he hadn't found it useful.
Az öccsétől kapta az előző karácsonyra, de nem találta különösebben hasznosnak.
EnglishIt's whoever it was shot President Kennedy and his brother and Martin Luther King.'
Az volt, aki lelőtte Kennedy elnököt meg az öccsét meg Martin Luther Kinget.
EnglishAnd saw his brother standing alone above a body, on the far side of the killing field.
Megpillantotta a fivérét, egyedül, egy holttest mellett, a csatamező túlfelén.
EnglishI've talked to his brother, and the family wants me to serve as a pallbearer.
Beszéltem Thomas bátyjával: a család azt akarja, hogy én legyek az egyik koporsóvivő.
EnglishThere is war in Less Britain, and his brother Bors is besieged in his castle.
Háború van Kis-Britanniában, és Bors fivére kastélyát ostromgyűrűbe zárták.
EnglishAfter Crale and Miss Greer went off, he read the paper until his brother telephoned him.
Miután Crale és Miss Greer elment, újságot olvasott, míg a bátyja fel nem hívta.
EnglishHe will make a bonny knight-like to his brother, he added, nodding at Gawaine.
A kölyökből derék lovag lesz, akár a bátyja - tette hozzá, és biccentett Gawaine felé.

Other dictionary words

English
  • His brother

More translations in the Czech-English dictionary.