"His father" translation into Hungarian

EN

"His father" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His father" in context.

Similar translations for "His father" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
father noun
Hungarian
to father verb

Context sentences for "His father" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis father Lancelet's, or that of the King who has made him heir to his kingdom?
- Az apja, Lancelet oldalán, vagy a királyén, aki a királysága örökösévé tette?
EnglishHe recalled clearly his fa-ther's words: A king's first duty is to his subjects.
Csak a szavakat idézte fel: - Egy király első feladata gondoskodni alattvalóiról.
EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishHe told me himself how his father had died of drink, and his father before him.
Tőle magától hallottam hogy az apja meg őelőtte a nagyapja is halálra itta magát.
EnglishThe bank balance was Noel Constant's share in the estate of his anarchist father.
A folyószámla összege volt Noel Constant örökrésze anarchista atyja hagyatékából.
EnglishIt was when he was seventeen that his father died, leaving about two hundred pounds.
Tizenhét éves volt, amikor meghalt az édesapja, kétszáz fontot hagyva maga után.
EnglishThe empty space beneath his father's coffee-table had been Jory Hull's masterpiece.
Lestrade elvigyorodott, és nagy lendülettel rágyújtott egy karcsú kis szivarra.
EnglishHis father's words came back to him as Alacrity Fitzhugh gazed down into the abyss.
Apja szavai csengtek Alacrity Fitzhugh fülében, amint lepillantott a mélységbe.
EnglishThen he wondered how representative of the religious community his father was.
Aztán arra gondolt, mennyire képviseli a vallási közösség véleményét az apja.
EnglishBut his father now lay within his bed at the manor house, unchanged since his fall.
De apja a palotabeli hálószobájában feküdt, sebesülése óta változatlan állapotban.
EnglishOf his mother and father there was no sign... but he knew they'd not have fled.
Édesanyjának és apjának semmi nyoma... de tudta, hogy ők sem menekültek meg.
EnglishJohn Wolf said you were going to be rich and famous, Duncan told his father.
- John Wolf azt mondta, híres és gazdag ember leszel - tudatta Duncan az apjával.
English'Sweet words - an hundred thousand - that thou art his father and mother and such all.
- Kedves szavakat, százezret, hogy te vagy az apja is, az anyja is és csupa jót.
EnglishHis father had died at too early an age for his son to be properly imprinted.
Az ő apja túl korán meghalt ahhoz, hogy komolyabb nyomot hagyhatott volna a fiában.
EnglishHis father represented England's intelligence network at the Abelard meeting in '38.
Az édesapja képviselte Anglia titkosszolgálatát az 1938-as Abélard-találkozón.
EnglishDanny put his hands over his mouth and giggled and retreated to his father's side.
Danny a szájára tapasztotta a kezét, és kuncogott, aztán visszavonult az apja mellé.
EnglishUriens must keep his bed, certainly Avalloch would not disturb his father this day.
Uriensnek ágyban kell maradnia, Avalloch ma semmiképpen nem fogja zaklatni az apját.
EnglishCarmichael had been born in Kashgar where his father was a Government official.
Carmichael Kashgarban született, ahol apja kormányzósági tisztviselő volt.
EnglishWhenever Father had his pants stolen, he would come running to me, purple with rage.
Ahányszor apámnak ellopták a nadrágját, rohant hozzám, dühében lilára váltan.
EnglishAnd Will wants to find his father, who died just when he found him before.
Will az édesapját szeretné viszontlátni, mert meghalt, pont mikor végre rátalált.

Other dictionary words

English
  • His father

Search for more words in the English-Thai dictionary.