"His heart sank" translation into Hungarian

EN

"His heart sank" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His heart sank" in context.

Context sentences for "His heart sank" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe knows what I am, thought Ash, and his heart sank slightly for this man.
Ez tudja, ki vagyok, gondolta Ash, és a szíve kissé összeszorult.
EnglishHis heart sank, and he knew he'd find the money and wire it precisely as directed.
Összeszorult a szíve, amikor rájött, hogy a föld alól is előteremti a pénzt, és átutalja, ahogy kérték.
EnglishFrom inside he heard the opening of the door and the challenge of the guards, and his heart sank.
Odakintről ajtócsapódást, az őrség jelszavát hallotta, s ereje egyszeriben cserbenhagyta.
EnglishHis heart sank when he failed to see Callista among them.
Összeszorult a torka, amikor a növendékek között nem látta Callistát.
EnglishHis heart sank once more at the thought of the danger and hardship the Inheritor's belt represented.
Szíve újólag összeszorult mindazon veszélyek és nehézségek gondolatára, amit az Örökösök öve testesített meg.
EnglishHis heart sank at the thought.
EnglishAnd then his heart sank.
EnglishHis heart sank.
EnglishHis heart sank.
EnglishHis heart sank.

Other dictionary words

English
  • His heart sank

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.