"His Honor" translation into Hungarian

EN

"His Honor" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His Honor" in context.

Similar translations for "His Honor" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
honor noun
to honor verb

Context sentences for "His Honor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe trial of this case is hereby set for Monday, February 8, His Honor declares.
A tárgyalás időpontját február nyolcadikára, hétfőre tűzöm ki jelenti be a bíró úr.
EnglishFink stared blankly at the bench without making eye contact with his honor.
Fink-üres tekintettel meredt a bírói szék felé, de elkerülte Harry pillantását.
EnglishIf he thought the danger to you was that great, then I would honor his judgment.
- Ha ő úgy gondolja, hogy itt veszélyben vagy, akkor tiszteletben tartanám a döntését.
EnglishHis honor sipped the remains of the tea and waited until all was still.
A bíró úr felhörpintette a maradék teát, és megvárta, amíg a terem elcsendesedik.
EnglishHe's telling the hotshot lawyer that he, His Honor, will rule at trial.
Tudatja a nagymenő ügyvédekkel, hogy ő, a bíró úr irányítja majd a tárgyalást.
EnglishRaise your right hand, Mark, his honor said, and Mark slowly obeyed.
- Emeld fel a jobb kezed, Mark - mondta a bíró, és Mark lassan engedelmeskedett.
EnglishHis Honor sipped coffee from a tall cup and smiled at Wendall Rohr.
Õtiszteletreméltósága ivott néhány korty kávét, majd Wendall Rohrra mosolygott:
EnglishWhen the rightful king trod upon it, it shouted aloud in his honor.
Amikor a jog szerinti király rálépett, hangosan felkiáltott tisztelete jeléül.
EnglishYet if we harm so much as a hair upon his head, our honor is bereft.
- Ha egyetlen hajszála is meggörbül, akkor a Ház becsülete örökre elveszett.
EnglishYou'll sit here, His Honor says, pointing to three kitchen chairs.
Maguk itt fognak ülni közli velük Kipler, és a három konyhai székre mutat.
EnglishI had heard that there was a primary school named in his honor in Tel Aviv.
Azt hallottam, Tel Avivban egy elemi iskolát neveztek el róla.
EnglishHe buttoned his jacket and stared at his honor, but only for a second.
Begombolta a zakóját, aztán - de csak egy pillanatra - fenyegető tekintettel a bíróra nézett.
EnglishHe carries it proudly to the bench, gives it to His Honor and waits.
Büszkén odaviszi a pulpitushoz, átnyújtja a bíró úrnak, és várakozik.
EnglishGinger looked at the jury and waited for His Honor to greet them, which he did.
A legtöbb esküdt bólintott, és visszamosolygott a bíróra.
EnglishI couldn't wait to threaten them with a phone call to His Honor.
Már alig vártam, hogy megfenyegethessem őket a telefonnal a bíró úrnak.
EnglishMadam, you cannot disturb the king at this hour- It concerns his daughter's honor.
- Asszonyom, nem zavarhatod a királyt ilyen késői órán...
EnglishDo not discuss the case among yourselves until you are instructed to do so by His Honor.
Ne vitassák meg az ügyet egymás közt, hacsak őtiszteletreméltósága egyértelmű utasítást nem ad rá.
EnglishGood morning, His Honor said with a loud voice and a large smile.
Természetesen valamennyien érezték, hogy az egész terem őket bámulja.
EnglishDrummond, His Honor is scolding from the bench.
Figyelmeztettem magát az iratokat illetően, Mr. Drummond dörren rá a bíró a pulpitusról a nagy Leóra.
EnglishI've typed every possible question for each of the witnesses, and His Honor himself has made suggestions.
Minden lehetséges kérdést legépeltem, és maga a bíró úr is élt néhány javaslattal.

Other dictionary words

English
  • His Honor

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Greek dictionary.