"His ministry" translation into Hungarian

EN

"His ministry" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His ministry" in context.

Similar translations for "His ministry" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
ministry noun
Hungarian

Context sentences for "His ministry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis ministry was still trying to get a feel for how to handle the American President.
Még maga Sen sem tudta, hogyan lehetne kezelhetővé tenni az amerikai elnököt.
EnglishThen, as the priest ended his ministry, the dying woman spoke again.
Miután a pap elvégezte feladatát, a haldokló asszony újra megszólalt:
EnglishThey, like his ministry, like the members of the Diet, were mere spectators.
Akárcsak a miniszterek vagy a képviselők, csupán szemlélőit.
EnglishThe Colonel relaxed and contemplated his day at the Ministry.
Az ezredes elengedte magát és végiggondolta, milyen lesz ez a napja a minisztériumban.
EnglishWhom when he had saluted, he related particularly what things God had wrought among the Gentiles by his ministry.
Üdvözölte őket, aztán sorjában elbeszélte, mi mindent tett az Isten a pogányok között szolgálata által.
EnglishStill, like many of his colleagues in that Ministry, Ashton had never lost his rawhide, taut-wire energy.
Mindamellett Ashton sok minisztériumi kollégájához hasonlóan mindvégig megőrizte frissességét, mindig tettre kész energiáját.
EnglishWe start damage assessment on Monday, said Irvine, but I think in view of his eminence in the ministry, he must be rated very high in Moscow.
Hétfőn kezdjük a kárfelmérést mondta Irvine , de tekintettel a fickó magas rangjára a minisztériumban, szerintem Moszkva igen sokra becsüli.
EnglishHaydock had expected the Russians to be pleased, and, sure enough, one call to his contact in the Ministry of Transportation had done the trick.
Sejtette, hogy az oroszok elégedettek lesznek, és így is történt: elég volt megeresztenie egy telefont a Közlekedési Minisztériumba, és csiribí-csiribá.
EnglishBack in Moscow, Nigel Haydock thanked the bureaucrat from the Transport Ministry for his splendid help, along with Paul Matthews, and then they made their way off to the British Embassy.
Moszkvában eközben Nigel Haydock megköszönte a Közlekedési Minisztérium munkatársának a nagyszerű segítséget, majd a riporter és a fotós kíséretében visszament a követségre.
EnglishIn the time of his First Ministry, however, he had been con- cerned with the more familiar historical and political problem of ruthless ambition, whether or not aided by personal charisma.
Miniszterelnöksége idején szembe kellett néznie a könyörtelen ambíció ismerős politikai és történelmi problémájával, akár köze volt ennek a személyes karizmájához, akár nem.

Other dictionary words

English
  • His ministry

Moreover, bab.la provides the English-French dictionary for more translations.