"His mother" translation into Hungarian

EN

"His mother" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His mother" in context.

Similar translations for "His mother" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
mother noun
mother adjective
Hungarian
to mother verb

Context sentences for "His mother" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishDuring that time the war was happening and his mother was killed when he was 15.
Ez alatt az idő alatt dúlt a háború és édesanyja meghalt, amikor apám 15 éves volt.
EnglishWhich his mother perceiving would not seldom chide him therefor and chastise him.
Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért.
EnglishDavid knew he was lying extravagantly, but what else could he tell his mother?
David tudta, hogy folyékonyan hazudik, de mi mást mondhatott volna az anyjának?
EnglishThe child here is eleven years old and deserves the assistance of his mother.
A gyermek tizenegy éves, és természetesen szüksége van az édesanyja segítségére.
EnglishAdd a flagon of wine to that, and he wouldn't be able to recognize his own mother.'
Ha ehhez hozzáadsz még egy kancsó bon is, akkor még saját anyját sem ismeri fel.
EnglishObviously he didn't like the familiar touch Cale had just shared with his mother.
Nem tetszett neki az a bensőséges hangnem, ahogy Cale az anyjához közeledett.
EnglishSurely his mother would tell him why the ships were hidden under the mountain.
Az anyja majd biztos elmondja, miért vannak ezek a hajók elrejtve a hegyek mélyén.
EnglishHe fell back to earth more naked than he'd been in his mother's womb, and blind.
Csupaszabb lett, mikor a földre visszaesett, mint az anyja méhében volt és megvakult.
EnglishBut all his friends are here; his mother said, touching her eyes with a tissue.
De hát itt van minden barátja sóhajtott fel a mama, zsebkendőjét a szeméhez érintve.
EnglishOf his mother and father there was no sign... but he knew they'd not have fled.
Édesanyjának és apjának semmi nyoma... de tudta, hogy ők sem menekültek meg.
EnglishHe first wondered if it had been his mother's angelicence, hovering above him.
Először azt találgatta, vajon nem angyali anyja volt-e jelen a feje felett lebegve.
EnglishFirst, inadequate notice has been given to the child, his mother, and to his lawyer.
Először is: nem kellő időben értesítették a gyereket, édesanyját és az ügyvédjét.
EnglishWhen Ricky got home, he planned to go to Fort Worth to see his friend's mother.
Ricky azt írta, hogy mindenképpen meg akarja látogatni a barátja anyját, ha hazajön.
English'Sweet words - an hundred thousand - that thou art his father and mother and such all.
- Kedves szavakat, százezret, hogy te vagy az apja is, az anyja is és csupa jót.
EnglishHis mother called him Slick, but not even she could remember the nickname's origins.
Édesanyja Dörzsöltnek szólította, de még ő sem emlékezett a becenév eredetére.
EnglishThey would offer his mother a good job in a new city, one of her choosing.
Édesanyjának jó állást ajánlanak egy másik városban, amelyet majd ő választ meg.
EnglishAt the doorway of the house, Lestat embraced his mother, as she took leave of him.
pos khaki ruhájában, hátrafésült, sűrű szőke hajával maga volt a gondtalan csavargó.
EnglishBut Garp did not like to think of competing in the same apartment with his mother.
- Hanem Garpnak már az sem tetszett, hogy anyjával egy lakásban kelljen versengenie.
EnglishAbraham Epstein lived with his mother.
Lerohantam az első emeletre, ahol dr. Abraham Epstein lakott az anyjával.

Other dictionary words

English
  • His mother

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Danish dictionary.