"His Music" translation into Hungarian

EN

"His Music" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His Music" in context.

Similar translations for "His Music" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
music noun

Context sentences for "His Music" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis was the only music in the place, but it was a weeknight and still early.
Egyelőre csak a szaszkacs volt az egyetlen zenész, de hétköznap volt és még fiatal az idő.
EnglishA royal gift indeed Arthur had commanded for his family, Kevin's music.
Arthur valóban királyi ajándékot nyújtott a családjának, Kevin muzsikáját.
EnglishHeadline: ''Composer of Questionable Talent ''Excoriates Audience For Enjoying His Music.
"Kétes tehetségű zeneszerző ledorongolja a zenéjét élvező közönséget.
EnglishI knew him when we were both children, I have followed his career and I have enjoyed his music.
Gyerekkoromban találkoztam vele néhányszor, és azóta követem az életútját.
EnglishSo given the prince loved his music, Haydn thought he'd write a symphony to make the point.
Mivel a herceg kedvelte a zenéjét, Haydn azt gondolta ír egy szimfóniát, hogy megértesse vele.
EnglishMcLanahan was going to reply, but Willis was far away in his music and a copy of Playboy.
- McLanahan éppen válaszolni akart volna, de Willis elmerült a zenében és a legújabb Playboyban.
EnglishAs Hardy blinked, the Cuban disappeared from the alley, the music from his ghetto box fading.
Hardy hunyorgott, miközben a kubai felszívódott a magnójával együtt.
EnglishThe winged man spoke and even now his voice had music in it.
Fájni fog, idegen! - szólt a szárnyas ember, s hangjában még most is dallamosság bujkált.
EnglishHe had taken to heavy drinking and refused to return to the theater or study his music anymore.
Rettentően inni kezdett, abbahagyta a zenetanulást, és nem volt hajlandó visszatérni a színházba.
EnglishHis grandfather was smoking a cigar on the step, and then that music came into his life, that heavenly music.
Nagyapja szivarozik a lépcsőn, és akkor belezendül az életébe a zene, az az égi zene.
EnglishHe strutted around the ring in step with the music, curling his arms and flexing his mammoth muscles.
A zene ritmusára peckesen körbelépdelt a ringben, és az óriási izmait feszegette a közönségnek.
EnglishShe glanced back once to see him rocking to the music, his arms folded, his head bowed.
Visszapillantva még látta, hogy Ramszesz lágyan ringatózik a zene ütemére, karba tett kézzel, lehajtott fejjel.
EnglishShe knew from his tone that her music reminded him of someone else, from long ago.
A kardja izzani kezdett, és az egyre élénkebb sugárzásban Alustriel látta, hogy a csodálkozástól leesik a férfi álla.
EnglishMy uncle is a great musician, and this is his time for music.
A nagybátyám nagyszerű zenész, és ilyenkor szokott zenélni.
EnglishHis involvement with the music business, his contacts in L.A., his plans to open a recording studio in the neighborhood.
Kollekciója legjobb darabjait felvonultatta Martynak, hadd válogasson belőlük.
EnglishThe Good Humor man went by in his little blue and white wagon, playing Turkey in the Straw on his music box.
Kék-fehér színű kis kocsiján arra jött a verklis, és a Pulyka a szalmában kezdetű dalt játszotta.
EnglishGregor's father soon appeared with the music stand, his mother with the music and his sister with the violin.
Nemsokára meg is jelentek: az apa a kottatartóval, az anya a kottával, a leány pedig a hegedűvel.
EnglishAnd now as the violin player closed his eyes and bore down on his music, Akasha slowly rose from the throne.
És mikor a hegedűs behunyta a szemét és lecsapott a vonóval, Akasa lassan fölemelkedett a trónról.
EnglishAnd as for The Vampire Lestat, when he came forth with his mighty rock music I thought it hysterically funny.
Ami Lestatot illeti, hisztérikusan kacagtatónak találtam, mikor előállt mennydörgő rockzenéjével.
EnglishHis music never ceases to sound fresh and surprising to me.
A zenéje mindig újnak és meglepőnek hat számomra.

Other dictionary words

English
  • His Music

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.