"His widow" translation into Hungarian

EN

"His widow" in Hungarian

See the example sentences for the use of "His widow" in context.

Similar translations for "His widow" in Hungarian

hi interjection
Hungarian
widow noun

Context sentences for "His widow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe said it related to Remington Drake, his widow, and his daughter.'
A dolog Remington Drake-kel, az özvegyével és a lányával volt kapcsolatban.
EnglishMr Barry was a bachelor and his mother was a widow, and they were tireless globe-trotters.
Mr. Barry agglegény volt, az édesanyja özvegy, és mind a ketten fáradhatatlan világjárók.
EnglishIt is associates of the man Yu who was shot by the police two days ago ... also his widow .
Annak a Jü nevű férfinak a társai, akit két napja lőttek le a rendőrök... meg az özvegye...
EnglishAnd I think that his widow is going to be very successful on her quest.
Szerintem ez az özvegy nagyon sikeresen fogja zárni küldetését.
EnglishWell, he wouldn't have got it by strangling his late brother's widow, said Mr.
- Nos, azt nem kapott volna, még ha megfojtja is elhunyt bátyja özvegyét - állapította meg Mr. Wimborne.
EnglishI have heard that Lot of Lothian is dead, and I ask your permission to marry his widow, Morgause.
Úgy hallottam, Lothiani Lot halott, az engedélyedet kérem, hogy elvehessem az özvegyét, Morgause-t.
EnglishIt has to do with Remington Drake, his widow, and his daughter.
Remington Drake-hez, az özvegyéhez és a lányához van köze.
EnglishAll I care about is Brian, Remington Drake's widow, and his daughter.'
Engem csak Brian, Drake özvegye és a lánya érdekel.
EnglishI'm interested now, said Inspector Neele, in the will of his widow.
Pillanatnyilag az özvegy végrendelete érdekel.
EnglishThe body of Admiral Mark Jameson has been buried on Mordan, at the request of his widow, and by the permission of Karnas.
Mark Jameson admirálist a végrendeletének megfelelően, a Mordanon temettük el, Karnas engedélyével.
EnglishHe's dead some years, but his widow is still around.
Néhány éve meghalt, de a felesége még él.
EnglishHis widow has been arrested and released.
Az özvegyét letartóztatták, aztán szabadon engedték.
EnglishI made a few inquiries about his widow--it seemed she was quite gaga and kept under drugs and was dying by inches.
Érdeklődni kezdtem az özvegye felől azt mondták, már teljesen szenilis, egy kriptaszökevény, és nem húzhatja sokáig.
EnglishEarly retirement would severely curtail his pension, leaving his widow and the girl in straitened circumstances.
A korai visszavonulás megnyirbálná az öreg nyugdíját, s ez szűkös anyagi helyzetet jelentene özvegye és a lány számára.
EnglishWe'll try to talk to his widow tonight.
Ma este megpróbálunk beszélni az özvegyével.
EnglishWith me now is his widow, Yu Chun.
Velem van a lelkész özvegye is, Jü Csun asszony.
English'I saw his widow two days ago.
- Tegnapelőtt meglátogattam az özvegyét.
EnglishHis young widow Rachel, who looked a lot like Circe Berman, now that I think about it, gave him a one-man show in his shop before she closed it up forever.
Fiatal özvegye, Rachel, aki, most, hogy belegondolok, nagyon hasonlított Circe Bermanra, önálló kiállítást rendezett neki a boltjában, mielőtt mindörökre bezárta volna.
EnglishEugene had scarcely opened his mouth before the widow walked up to him with the acidulous sweet smile of a cautious shopkeeper who is anxious neither to lose money nor to offend a customer.
Rastignac első szavaira hozzálépett az özvegy, édeskés mosollyal, mint egy bizalmatlan kofaasszony, aki nem akarja elveszíteni a pénzét, de a vevőt sem szeretné megsérteni.

Other dictionary words

English
  • His widow

Even more translations in the Chinese-English dictionary by bab.la.