"hoarse" translation into Hungarian

EN

"hoarse" in Hungarian

HU

EN hoarse
volume_up
{adjective}

hoarse (also: husky, raucous, rusty, throaty)
volume_up
rekedt {adj.}
Stay quiet, I warned myself, trying to control my hoarse breathing.
, figyelmeztettem magam, próbálva uralkodni rekedt lélegzésemen.
He finished in a triumphant hoarse shout: 'Fifjynine-sizzy!'
Didalmasan rekedt kiáltással fejezte be: - Ötvenkilenc-hatvan!
She sang her words in a hoarse, sexless voice that gave way to a galloping laughter.
Nem nélküli rekedt hangon kántálta szavait, aztán harsogva hahotázott.

Synonyms (English) for "hoarse":

hoarse
English

Context sentences for "hoarse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe saw the thing trudging towards him; he heard the hoarse, almost gurgling voice.
Látta, amint a lény utat tör felé; hallotta a reszelős, szinte gurgulázó hangot.
Englishthe redhead called over in her hoarse voice.
- Meg kéne kóstolniuk a cseresznyés pitét - szólt oda a vörös hajú rekedten.
EnglishNever mind how fragile she looked, and how hoarse and unnatural her voice sounded.
Mindegy, milyen törékenynek látszik, mennyire érdes és mesterkélt a hangja.
EnglishNone live in this part of Ampridatvir, said the old fisherman in a hoarse whisper.
Senki sem él Ampridatvir ezen részében suttogta rekedtes hangján az öreg.
English`The Riders are about again, up in the air,' he said in a hoarse whisper.
- A Lovasok megint csatangolnak, most fönn a levegőben - mondta rekedten suttogva.
EnglishMy throat was hoarse and burning, and the din seemed to swallow my words but he heard them.
Torkom fájt és égett, a kakofónia elnyelte a szavaimat, ám Memnoch hallotta őket.
EnglishAlso Owen shaking him, and from behind them a barking sound, hoarse and desperate.
Továbbá Owen rázza, s hátulról kétségbeesett, nyers ugatás hallatszik.
EnglishEx-Inspector Blore said in a low hoarse voice to Philip Lombard: Know what I'm thinking?
Blore, volt detektívfelügyelő, halkan, rekedten így szólt Philip Lombardhoz.
EnglishTo my good friend Brian, with best wishes, Sandy Koufax, Brian read in a hoarse whisper.
Minden jót kívánok barátomnak, Briannek - olvasta Brian áhítattól elfúlóan.
EnglishCome here, David, he said, appealing to me kindly in the same hoarse whisper.
Gyere ide, David! mondta kedvesen, de ugyanolyan reszelős suttogással.
EnglishThere was a forlorn appeal in her hoarse voice, under its surface bravery.
Rekedtes hangjában a felszíni bátorság alatt reménykedő sóvárgás bujkált.
Englishit shrieked in the hoarse, British-accented voice.
Átkozott öldöklő disznó! rikoltotta a recsegő hang brit akcentussal.
EnglishAnd he'd bark himself hoarse until his master, or someone else, would shoo the cat away.
Õ ugyan ugathat, az nem tágít, amíg a gazdája vagy valaki el nem zavarja.
EnglishShe uttered a long hoarse sentence that none of them understood.
Rekedten odakiáltott nekik valamit, egy hosszú mondatot, amit egyikük sem értett.
EnglishA third of Nhi died at Irn-Svejur, Erij gasped at him, hoarse and out of breath.
Legjobb nhi katonáim fele meghalt Irn-Svejurban mondta Erij.
EnglishPolly uttered a hoarse, lost cry-the cry of a woman hopelessly ensnarled in a grinding nightmare.
Pollyból karcos kiáltás tört ki, mintha lidérc telepedett volna rá álmában.
EnglishThink about me when you begin to sweat, Amadeo, he said, his voice still small, and now hoarse.
Gondolj majd rám, ha izzadni kezdesz, Amadeo! mondta halkan és rekedten.
EnglishSam heard a burst of hoarse singing, blaring of horns and banging of gongs, a hideous clamour.
Samu nyers énekszót, kürtharsogást, kongatást, undorító lármát hallott.
EnglishSparhawk could clearly hear the suddenly hoarse breathing of the two soldiers.
Sparhawk tisztán hallotta, amint a két katona felszisszen.
EnglishOh, I remember those fishing trips, all right, Saul's voice was hoarse with rage.
Már hogy a fenébe ne emlékeznék azokra a horgászkirándulásokra? válaszolt Saul, rekedten az indulattól.