"Hodge" translation into Hungarian

EN

"Hodge" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Hodge" in context.

Context sentences for "Hodge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe and Joe Hodge had worked together on a case last year, and he couldn't believe it.
Tavaly együtt dolgozott Joe Hodge-dzsal egy ügyön, és nem akarta elhinni, ami történt.
EnglishBeth Kozinski and Laura Hodge were escorted through the door by Oliver Lambert.
Beth Kozinskit és Laura Hodge-ot Oliver Lambert kísérte be a terembe.
EnglishSo after Hodge and Kozinski were killed, I made the decision to get .
Hodge és Kozinski halála után arra a döntésre jutottam, hogy elkapjuk a céget.
EnglishPreliminary plans to eliminate Kozinski, Hodge and Tarrance, should it become necessary.
Előkészületi tervekre Kozinski, Hodge, és ha szükségessé válik, Tarrance likvidálására.
EnglishHodge.
Együttérzéséről biztosította Mr. Tolart Mr. Kozinski és Mr. Hodge elvesztése miatt.
EnglishNo, Ollie, nothing like Hodge and Kozinski, if that's what you mean.
Nem, Ollie, semmi olyan, mint Hodge és Kozinski esetében, ha erre gondolsz.
EnglishBecause Hodge and Kozinski were talking when they were murdered.
Onnan, hogy Hodge és Kozinski beszélni kezdett, mielőtt meggyilkolták volna őket.
EnglishIf DeVasher caught him, he was dead and they would bury him like Hodge and Kozin-ski.
Ha DeVasher kapja el, halott ember, és majd őt is eltemetik úgy, mint Hodge-ot és Kozinskit.
EnglishLast year Joe Hodge and Marty Kozinski were singing with the rest of them.
Tavaly Joe Hodge és Marty Kozinski is együtt énekelt a többiekkel.
EnglishThe last time I sat at this very table I was talking to Joe Hodge and Marty Kozinski.
Amikor legutoljára ültem ennél az asztalnál, Joe Hodge-dzsal és Marty Kozinskivel beszélgettem.
EnglishKozinski tells Hodge last Friday while they're hiding in the third-floor library.
Kozinski erről beszámolt Hodge-nak múlt pénteken, miközben elbújtak a harmadik emeleti könyvtárban.
EnglishI'm convinced Hodge and Kozinski are working together now.
Most már meg vagyok győződve arról, hogy Hodge és Kozinski együtt dolgoznak.
EnglishThen he says the deaths of Kozinski and Hodge were not accidents.
Aztán azt mondja, hogy Kozinski és Hodge halálát nem baleset okozta.
EnglishWhat can they talk about besides fishing and diving, and, of course, Hodge and Kozinski?
Mi másról beszélhettek volna, mint a horgászásról, búvárkodásról meg persze Hodge-ról és Kozinskiről?
EnglishNext to those of Kozinski and Hodge were three slightly smaller, but equally dignified portraits.
Kozinski és Hodge portréja mellett volt három némileg kisebb, de nem kevésbé méltóságteljes kép.
EnglishHodge and Kozinski were about to give us plenty of information, but they never made it.
Hodge és Kozinski már közel volt ahhoz, hogy rengeteg információt nyújtson nekünk, de végül nem sikerült nekik.
EnglishTwo members of , Marty Kozinski and Joe Hodge, were killed today.
A cég két ügyvédje, Marty Kozinski és Joe Hodge meghalt.
EnglishI suppose Hodge and Kozinski were clean every time they moved.
Gondolom, Hodge és Kozinski is állandóan tiszta volt.
EnglishHodge told Tarrance once that there was a group of paralegals in the basement he knew little about.
Hodge egyszer elmondta Tarrance-nak, hogy volt néhány jelölt az alagsorban, akikről nagyon keveset tudott.
EnglishHe tried to forget about Lamar, and Kozinski and Hodge.
Megpróbált elfeledkezni Lamarról, Kozinskiról és Hodge-ról.

Other dictionary words

English
  • Hodge

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.