"Hold it steady" translation into Hungarian

EN

"Hold it steady" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Hold it steady" in context.

Context sentences for "Hold it steady" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we'll need to trail a sea anchor astern to hold her steady in that surf.'
Ki kell vetnünk egy úszóhorgonyt hátul, hogy szilárdan tartsa a hajót ebben a hullámtörésben.
EnglishThe Black Knight bomber began to rumble, and the nose began to oscillate as Cobb fought to hold it steady.
A B-2-es rázkódni kezdett, az orr imbolygott ahogy Cobb megpróbálta egyenesben tartani.
EnglishHave those closest raise their weapons and hold them steady, the Druid ordered.
Mondd meg a legközelebbieknek, hogy tartsák a magasba a fegyvereiket és markolják jó erősen! parancsolta a druida.
EnglishThe prow of the launch was pointed due west, her wheel lashed with cord to hold her steady on course.
A bárka orrát pontosan nyugat felé irányították, és a kormánykereket kikötötték egy zsinórral, hogy irányban tartsa a hajót.
EnglishTwo-handed, laddie, and hold it steady.
Két kézzel, katona, és rezzenéstelenül.
EnglishHe was jerking the gun badly despite his every effort to hold it steady, but on the fourth round, he saw his target jerk to the right.
Bármennyire igyekezett is rendesen kézben tartani a pisztolyt, nagyon ugrált a kezében, de a negyedik lövés után látta, hogy célpontja jobbra rándul.
EnglishHold her steady.
EnglishHold it steady!

Other dictionary words

English
  • Hold it steady

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.