"to hold off" translation into Hungarian

EN

"to hold off" in Hungarian

EN to hold off
volume_up
{verb}

Context sentences for "to hold off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
Szerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishThe Lady and I will hold them off as long as we can, but you might need to fight.
A lady meg én feltartóztatjuk őket, ameddig csak lehet, de harcra is sor kerülhet.
EnglishWe had each other, and that was enough to hold off not merely reporters but armies.
Ketten voltunk, s így akár egy egész hadsereget is távol tudtunk tartani.
EnglishHold off your departure, if you will, and also show me where I can clean myself.
- Legyen szíves, egy kicsit halassza el az indulást, és mutassa meg, hol tisztálkodhatom meg!
EnglishIf they know a respite is coming, they can hold off slaughtering the herds.
Ha tudják, hogy jön a segítség, el tudják odázni az állomány levágását.
English'He can grab your sword out of your hand, but the spear has enough power to hold him off.
A kardot egyszerűen kicsavarja a kezedből, de a dárda hatalma kordában fogja tartani.
EnglishShe shrugged Marty's hold off and took the wooden club she still carried in a two-handed grasp.
Talán sosem lesz rá módja, hogy köszönetet mondjon Breernek a megaláztatásokért.
EnglishHe could hold off leaving as long as possible, then drag Gray out with him.
És ha megszólítják, azt mondhatná, hogy a pofa füstmérgezést kapott.
EnglishHe said to hold off calling the police and insurance people for a while.
Azt mondta, jobban járunk, ha egyelőre nem értesítjük a rendőrséget és a biztosítótársaságot.
EnglishNo matter what we do to try to hold them off, hard times come along now and then.'
Tehetünk bármit, a nehéz időket bizony nem lehet megállítani.
EnglishA gentleman like that could hold off his creditors for months.
Egy ilyen úriember akár hónapokig távol tarthatja magától a hitelezőit.
English'Why don't we hold off on visiting the tanner until morning?
Esetleg ráérnénk holnap reggel meglátogatni a tímárt, és kényelmesen elbeszélgetni vele.
EnglishI can hold 'em off until I've talked to Buher, but you're gonna have to...
Féken tartom őket míg Buherrel beszélek, de aztán neked...
EnglishMake the gulch and I'll hold them off from the mouth while you find your way out the other end.
Érje el a szurdokot, én pedig feltartóztatom őket a bejáratnál, amíg ön át nem ér a túlsó végén.
EnglishShe mustered her determination and fought to hold it off.
Összeszedte minden eltökéltségét és megpróbálkozott az elhessegetésével.
EnglishOne company of American tanks, competently led and supported, can hold off a whole regiment.
Egy jól irányított és támogatott amerikai harckocsiszázad akár egy egész ezredet is feltartóztathat.
EnglishAs a marksman with the dart guns he could match the best in the hold and come off a shade the winner.
Lövésznek az egyik legjobb volt az erődben, csak egy hajszállal maradt el a győztes mögött.
EnglishIt took all Sergeant Fletcher's strength to hold her off.
Fletcher őrmesternek minden erejét be kellett vetnie, hogy megfékezze.
EnglishOne is conscious of nothing elsewhether the pain will hold off or notnothing else seems to matter.
Nem veszünk tudomást egyébről... csak hogy szűnik-e a fájdalom, vagy nem... nem számít semmi más.