EN holding
volume_up
{noun}

holding (also: asset, demesne, domain, estate)
volume_up
birtok {noun}
The holder can own the holding outright or rent it or be a hereditary long-term lease-holder or a usufructuary or a trustee.
A tulajdonos lehet a birtok tulajdonosa, vagy bérlője, vagy lehet hosszú távú örökölhető jogosultságú haszonbérlő, vagy haszonélvező vagy vagyonkezelő.
(b) attributed to the previous holder's holding if normally worked with the labour force and means of production of that holding.
(b) a korábbi birtokos tulajdonának tulajdonítható abban az esetben, ha általánosságban elmondható, hogy művelése a korábbi birtok munkaerejével és termelési eszközeivel történik.
holding (also: attitude, keeping, set-up)
holding (also: bin, container)
The barn, the adjacent stable (dilapidated but still standing), and the corral had been designated Blue Holding.
A bolt lett a Kék-Támaszpont, a csűr, a szomszédos istálló (romos, de még áll) és a félszer a Kék Tároló.
holding (also: censure, crab, review)
holding (also: estate, fortune, money, opulence)
volume_up
vagyon {noun}
holding (also: grip)
holding
holding (also: occupancy, possession, tenure)
holding
holding
volume_up
kitartás {noun} (hangé)
holding (also: storage, tankage)
He lifted my face, and holding me with his right hand, he lifted his left hand and gashed his own throat with his nails.
Fölemelte arcomat, átfogott a jobbjával, majd bal keze körmével feltépte a tulajdon torkát.
holding

Context sentences for "holding" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen she sat near her, holding her hand, not troubling the sick woman with words.
Aztán leült mellé, fogta a kezét, de nem fárasztotta szavakkal a beteg asszonyt.
EnglishDumbfounded, Surgath did so, holding it up to the light of the whirling scepter.
Surgath tompán úgy tett és a jogar végénél szikrázó fény elé tartott egy követ.
EnglishPete is holding out his hand and Henry says, 'Pete wants to talk to you, Dud.'
Pete kinyújtja a kezét, Henry pedig azt mondja: - Pete akar beszélni veled, Dud.
EnglishShe moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
Lassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
EnglishThere was a small case there designed for the purpose of holding silver and plate.
Csakugyan volt ott egy kis láda, az ezüst evőeszközök és egyéb ezüstnemű számára.
EnglishThe highlander's back was turned to him, still holding the body of the Dwarf.
A felföldi a hátát fordította feléje, és még mindig a törpét szorította magához.
EnglishThe Commission had forgotten that and tried to leave Parliament holding the baby.
A Bizottság megfeledkezett erről és megpróbálta az ügyet a Parlamentre hagyni.
EnglishOr so it very likely seemed to Akasha, who was holding the necklace in her hand.
Legalábbis ezt találta hihetőnek a királyné, miközben két kézzel markolta a füzért.
EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Őrzőimet figyelve, feltettem magamban a kérdést, tudnék-e hasonlóan viselkedni?
EnglishShe still stood, holding her lower lip with her teeth, her eyes vaguely troubled.
A nő egyhelyben állt, alsó ajkát beharapta, a szemében némi zavar tükröződött.
EnglishThe tracks groaned as he moved the mechanisms holding the heavy door in place.
A rozsdás szerkezet kegyetlenül nyikorgott, amint a nehéz fémlemez leereszkedett.
EnglishI'm holding you responsible, Corporal, that it doesn't get around the after-deck.
Önt teszem felelőssé, tizedes, hogy ne terjedjen el a hír a hátsó fedélzeten.
EnglishYou're capable of holding conflicting viewpoints joyously when you can see them.
Tulajdonképpen - képviselhetünk ellentétes nézőpontokat örömmel, amikor látjuk őket.
EnglishHe dipped into his pocket and extracted the vial, holding it out to show Chris.
A férfi a zsebébe nyúlt, előhúzta a szenteltvíztartó üveget, és Chris elé tartotta.
EnglishHolding the MP5 by the strap, Owen started down the path that led to Shaft 12.
A hevedernél markolva az MP5-öst, elindult a 12-es kútaknához vezető ösvényen.
EnglishHave you been thinking of that and holding it against me all these years, my Gwen?
- Ennyi év után még mindig itt tartasz, még mindig a szememre veted, Gwen, drágám?
EnglishThese- the spy said, holding up two official-looking stamped and sealed documents.
Ez mondta a kém, és két hitelesnek tűnő, lepecsételt dokumentumot szedett elő.
EnglishHe raised the oth-er hand, and she saw that he was holding a hypodermic syringe.
Felemelte a másik kezét, és a lány megpillantotta ujjai között a fecskendőt.
EnglishTwo young men in blue uniforms pushed and pulled the cart holding the copier.
Két fiatal, kék egyenruhás férfi tolta, húzta a fénymásolót szállító kiskocsit.
EnglishFrom an algorithmic seed sprouted Number and Order, holding sway above the Flux.
A Köd belebegett az orrukba, bosszúszomjas méhcsapatként zümmögve a fülükbe röppent.