EN hole
volume_up
{noun}

hole (also: cavity, earth, eye, leakage)
volume_up
lyuk {noun}
When she unwrapped it there was a hole in the middle of it and the hole was stained with blood.
Amikor a kislány kicsavarta, a szövetdarab közepén egy lyuk volt, a lyuk pedig be volt mocskolva vérrel.
There is only one black hole in this affair: the silence of the Council.
Már csak egy fekete lyuk maradt ezzel az üggyel kapcsolatban: a Tanács hallgatása.
This crushed black hole actually would fit inside Manhattan, more or less.
Ez az összeroskadt fekete lyuk többé-kevésbé beleférne Manhattanbe.
hole (also: pit, pothole, socket, swale)
There's another hole just this side of the bridge that I'm throwing in free.
Még egy gödör van a híd innenső oldalán, azon ingyen átviszem magukat, ráadásnak.
He stood by the hole, big callused hands planted on the hips of his faded green work-pants.
Megállt a gödör mellett, bőrkeményedéses kezét csípőre tette.
He was trapped at the bottom of a deep hole.
Dannyről álmodott, aki egy mély gödör alján esett fogságba.
hole (also: cavity, den, hangout, haunt)
volume_up
odú {noun}
Some beastly hole of the Orcs, I'll warrant, with a hundred years of their filth in it.'
Mintha valami ork-odú lenne, ahol száz éve gyűlik a piszok.
The drop is simply a small receptacle or hiding place somewherea hollow drain pipe, a culvert, a hole in a tree.
Az odú nem más, mint egy kisebb tárgyak befogadására alkalmas üreg, amolyan dugihely": esőcsatorna, kábelcsatorna vagy egy fa odva.
hole (also: couch, lair, lie, receptacle)
volume_up
vacok {noun}

Context sentences for "hole" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen a slower pass with the quantum black hole, and the ship simply disappears.
Aztán egy lassúbb húzás a kvantum- fekete lyukkal, és a hajó egyszerűen eltűnik.
EnglishTwo meters to the left of that tree, the one with the lightning scar, is a hole.
Két méterre a villámcsapás nyomát viselő fától balra egy lyukat fog találni-.
EnglishThere was a laser cannon big enough to punch a hole through We Made It's moon.
Volt egy lézerágyúja, elég nagy ahhoz, hogy átlyukassza a Kezünk Munkája holdját.
EnglishIN 1979, AN OIL COMPANY punched a hole deep in Terrebonne Parish and hit oil.
1979-ben egy olajtársaság kutat fúrt Terrebonne Parish területén, és olajra lelt.
EnglishI'm sorry, but how often do girls just blow their heads off in this shit-hole town?
Elnézést, de milyen gyakran... lövi le magát egy lány... ebben a szaros városban?
EnglishA thin light played in a circle about a yard from the upper lip of the hole.
A katlan falain, körülbelül egyméternyire a felszíntől, halovány fény ömlött el.
EnglishThen blam and your love interest is lying on the sand with a hole through him.
Aztán bumm, és szerelmed tárgya ott hever a homokon, egy lyukkal a mellkasán.
EnglishShe saw a snake coiling itself through the hole in a seedpod, and the snake said...
Meglátott egy kígyót, amint átsiklik a terméstok közepén, és a kígyó azt mondta...
EnglishHe reversed the flashlight and used the handle to smash a hole in the glass.
Azzal megfordította a zseblámpa rúdját, és fém végével lyukat ütött az ajtó üvegén.
EnglishThis is about as deep as you can go under Manhattan without digging your own hole.
Ennél mélyebbre talán nem is lehet Manhattan alá menni, hacsak magad nem ásol tovább.
EnglishHis face felt fat with blood, as the hole pulled his fluids up through his body.
Arcát duzzadtnak érezte a vértől, a hasadás magához vonzotta testnedveit.
EnglishThe old explanation for the hole beneath the metalmound had been discarded.
El lehetett vetni a régi magyarázatot a fémhegy alatti üreg keletkezését illetően.
EnglishI was scampering about inside my head, seeking any hole that might offer an escape.
Gondolataim ide-oda szökdécseltek, kerestem a rést, ami menekülést kínálhat.
EnglishNo, there must have been some other dirt that drove him to this hell-hole.
Nem, lennie kellett valami mocskos dolognak, ami erre a lepratelepre száműzte.
EnglishDoth a fountain send forth, out of the same hole, sweet and bitter water?
Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is?
EnglishShe carefully ascended another three, until she could see through a hole in the wall.
Óvatosan feljebb ment még három fokot, és innen már kilátott a fal egyik repedésén.
EnglishAs the dust gradually settled, they saw a large, jagged hole in the ceiling.
Amikor a por végre leülepedett, egy nagy, szabálytalan lyukat láttak a fejük felett.
EnglishHe dug the hole, put the four gold pieces into it, and covered them up very carefully.
Megásta a lyukat, beletette a négy aranyát, és szépen rájuk húzta a kiásott földet.
EnglishI feel uncommonly lucky, and there's a hundred pounds burning a hole in my pocket.
Szokatlanul szerencsésnek érzem magam, és ez a száz font szinte lyukat éget a zsebembe.
EnglishGee, I can't wait to live in some depressing shit-hole... out in the middle of nowhere?
"Fúú, alig várom, hogy egy nyomasztó koszfészekben éljek... "a semmi közepén"?