"Hollister" translation into Hungarian

EN

"Hollister" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Hollister" in context.

Context sentences for "Hollister" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the surface, Hollister resembled a hundred other small towns in California.
Első pillantásra Hollister olyan volt, mint száz másik kisváros Kaliforniában.
EnglishThe thing that made Hollister different from other towns was what lay under it.
Ami miatt Hollister más volt a többinél, annak oka a város alatt feküdt.
EnglishTomorrow, he would fly the Cessna down to Hollister and confront her in person.
Másnap majd elrepül Hollisterbe és személyesen áll a nő elé.
EnglishHollister was a town on the move; at least one earthquake struck it every day of the year.
Hollister városa állandó mozgásban volt; az év minden napján legalább egyszer megmozdult a föld.
EnglishRudge, then Hollister and the mysterious Rita Yancy.
Előbb San Franciscóba megyünk Dr. Rudge-hoz, aztán meg Hollisterbe, ehhez a rejtélyes Rita Yancyhez.
EnglishRun her up, then, Charlie Hollister ordered.
- Hát akkor rajta - adta ki az utasítást Charlie Hollister.
EnglishYour building, Doc, Hollister allowed.
- Az ön épülete, doki - vont vállat Hollister.
EnglishHilary had written a screenplay that contained two scenes set in Hollister, so she knew something about the place.
Hilary annak idején írt egy forgatókönyvet, amelynek több jelenete is Hollisterben játszódott, tehát valamelyest ismerte a helyet.
EnglishHollister, I presume?
EnglishHollister.
EnglishTo Tony and Hilary, he said, The two of you have more at stake in this thing than I do, so why don't you come with me tomorrow when I fly down to see Rita Yancy in Hollister?
Maguknak több a vesztenivalójuk, mint nekem, miért nem kísérnek el holnap, amikor átrepülök Hollisterbe Rita Yancyhez?
EnglishHe told them about Rita Yancy in Hollister and about Dr. Nicholas Rudge in San Francisco, and he reconstructed his recent conversation with Latham Hawthorne.
Beszámolt nekik Rita Yancyről Hollisterben; Dr. Nicholas Rudge-ról San Franciscóban; és részletesen ismertette beszélgetését Latham Hawthorne-nal.
EnglishHollister looked over the buildings, the roads, parking lots, and the ersatz airplane runway whose construction he'd supervised here in the Kansas plains.
Hollister pillantása végigfutott az épületeken, utakon, parkolókon, és a kifutópályán, melynek építését személyesen felügyelte itt a kansasi síkságon.
EnglishOver the decades, the courses of some streets in Hollister were altered by the evermoving earth; avenues that had once been straight were now a bit curved or occasionally doglegged.
Az évtizedek során az állandóan mozgásban lévő föld megváltoztatta az utcák irányát; az egykori sugárutak elkanyarodtak, némelyik derékszögben is.
EnglishThe only thing Joshua could deduce from the photocopies of those checks was that Rita Yancy must live in Hollister, California, for she deposited every one of them in a Hollister bank.
Joshua a fotókópiákból csak annyit tudott kideríteni, hogy a nő minden bizonnyal a kaliforniai Hollisterben él, mert minden egyes részletet egy hollisteri bankba helyeztek letétbe.

Other dictionary words

English
  • Hollister

Search for more words in the English-Russian dictionary.