"Holm" translation into Hungarian

EN

"Holm" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holm" in context.

Context sentences for "Holm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll the substances which you referred to, Mr Holm, are now governed by REACH.
Holm úr mindazokat az anyagokat, amelyeket ön említett, ma már a REACH szabályozza.
English(SL) Yes, I would like to say to Mr Holm that I totally agree with him.
(SL) Persze. Válaszomat azzal kezdeném, hogy teljes mértékben egyetértek Holm úrral.
EnglishHELEN HOLM, who most of her life would be known as Helen Garp, would live a long, long time.
Helen Holmnak, leginkább Helen Garpnak hosszú-hosszú élet lett az osztályrésze.
English. - I welcome Jens Holm's report on trade in raw materials and commodities.
írásban. - Üdvözlöm Jens Holm nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemről szóló jelentését.
EnglishNo more practice, Ernie Holm told them, waving them out of the room.
- Vége a gyakorlatnakk- - szólt oda nekik Ernie Holm, és egy intéssel elbocsátotta őket.
EnglishOne day, in the top row of empty Seabrook Stadium, he saw Helen Holm alone with a book.
Egy nap a stadion legfelső üres padsorában meglátta Helen Holmot.
EnglishThe wrestlers were never again to have a coach the equal of Ernie Holm, or even the equal of Garp.
Olyan edzőjük nem került többé, mint Ernie Holm, de még olyan se, mint Garp.
EnglishAnd perhaps because Garp was the first of many Steering stars, he was always special to Ernie Holm.
S mivel a csapat első nagy reménysége Garp volt, Ernie Holm a szívébe zárta.
EnglishShe was such a good and nonstop reader, in fact, that Ernie Holm had moved East just for her.
Oly fáradhatatlanul bújta a könyveket, hogy Ernie Holm valójában emiatt indult meg keletnek.
EnglishIn his distant and polite fashion, Ernie Holm was the first friend Jenny Fields ever had.
Ernie Holmmal távoli és udvarias maradt kapcsolata, hiába számított Ernie élete első barátjának.
EnglishVaguely, they imagined Christmas at Dog's Head Harbor with Jenny and Roberta and Ernie Holm.
Úgy képzelték, a karácsonyt mára Kutyafő-öbölben töltik Jennyvel, Robertával és Ernie Holmmal.
EnglishErnie Holm was a bad reader, himself; he had somehow overlooked the fact that Steering admitted only boys.
Ernie Holm maga nem volt valami nagy olvasó, mert afölött elsiklott, hogy a Steering fiúiskola.
EnglishHer father, good old Ernie Holm, had shown signs of early heart trouble, but her father was happy at Steering.
Az ő apján korai szívgyengeség jelei ütköztek ki - Ernie azonban boldogan élt a Steeringben.
EnglishAnd you're going to marry Helen Holm, Cushie teased him.
- És el akarod venni Helen Holmot - évődött vele Cushie.
EnglishMr Lucas, Mr Holm and others have said that all this falls short of the expectations of the environmental groups.
Lucas úr, Holm úr és mások azt mondták, hogy ez elmarad a környezetvédő csoportok várakozásaitól.
EnglishAnd a letter now and then, short and sweet, from Ernie Holm.
Meg néhány rövidre fogott sor Ernie Holmtól.
EnglishErnie Holm liked Jenny; he occasionally took her to a movie.
Ernie Holm általában szót értett Jennyvel.
EnglishThe Holm report has much to say on the subject.
A Holm-jelentésnek sok mondanivalója van e témában.
EnglishShe did not say anything to him when he went to the Steering Athletic Department and offered himself as Ernie Holm's replacement.
Nem volt ellenvetése, hogy Garp a Steering testedzési tanszékén Ernie Holm helyébe ajánlkozik.
EnglishErnie Holm was sensitive to people who were bored.
Ernie Holm már pórul járt az unalommal egyszer.

Other dictionary words

English
  • Holm

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Esperanto dictionary.