"Holmes" translation into Hungarian

EN

"Holmes" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holmes" in context.

Context sentences for "Holmes" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishAs Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
Holmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
EnglishHolder, said Sherlock Holmes rather sternly.
Még valamivel tartozik, Holder úr mondta Sherlock Holmes meglehetősen szigorúan.
EnglishHolmes laid his hand upon him and held it up again with an exclamation of horror.
Holmes ekkor megérintette, de rögtön el is kapta a kezét, és ijedten felkiáltott.
EnglishI have no doubt that you would have had a more lively evening, said Holmes drily.
Nem vonom kétségbe, hogy jobban szórakozott volna jegyezte meg Holmes szárazon.
EnglishSherlock Holmes glanced sharply across at me with a slight shrug of his shoulders.
Sherlock Holmes gyors pillantást vetett rám, és vállát könnyedén megrándította.
EnglishWell, if Holmes takes the same view, that would account for his action, would it not?
-Lehet, hogy Holmes is éppen ezt gondolja, és akkor mindjárt érthető, amit tesz.
EnglishSo much for the police-court, said Holmes thoughtfully, tossing aside the paper.
Hát röviden ennyit a bírósági tárgyalásról mondta Holmes, és az újságot félresöpörte.
EnglishHolmes had not quite got over his illness yet.
Magunk közt szólva, azt hiszem, hogy Mr. Holmes még nem gyógyult meg teljesen.
EnglishWell, certainly that is also a conceivable hypothesis, said Holmes, smiling.
Hát, természetesen, ez a feltételezés is elképzelhető mondta mosolyogva Holmes.
English'I know of him,' Holmes said, 'but have never had the good fortune of meeting him.
Hallottam a dobbanást és az újságok zizegését, ahogy a padlóra vetette magát.
EnglishSherlock Holmes ran her over with one of his quick, all-comprehensive glances.
Sherlock Holmes végigfuttatta rajta gyors, de mindent elraktározó tekintetét.
EnglishHe had hardly shut the door behind him when Holmes rose to put on his overcoat.
Alighogy becsukta maga mögött az ajtót, felállt Holmes is, és felvette a felöltőjét.
EnglishMunro, said Holmes, with some impatience.
-A tényeket, Mr. Munro, ha szabadna kérnem - mondta Holmes kissé türelmetlenül.
EnglishHe turned back with the Inspector, while Holmes and I walked slowly across the moor.
Az ezredes és a felügyelő visszafordult, Holmes meg én nekivágtunk a pusztaságnak.
EnglishI had hoped, suggested Holmes, that you would have joined us in a friendly supper.
Azt reméltem próbálta megkörnyékezni Holmes , hogy velünk tart egy baráti vacsorára.
EnglishHenry Baker, said Holmes when he had closed the door behind him.
Ennyit tehát Mr. Bakerről mondta Holmes, miután becsukta mögötte az ajtót.
EnglishMay I present Major General Sherlock Holmes and His Highness, the maharaja of Nevada.
Hadd jelentem be Sherlock Holmes tábornokot és őméltóságát, Nevada maharadzsáját.
EnglishThere he goes, said Holmes, as we watched the carriage swing and rock over the point.
-Ott megy - mondta Holmes a kanyarban megrázkódó, imbolygó kocsi után tekintve.
Englishsaid Holmes, folding up the paper and returning it to our visitor.
Köszönöm! mondta Holmes, majd összehajtotta a papírt, és viszszaadta a látogatónak.

Other dictionary words

English
  • Holmes

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.