"Holy Christ" translation into Hungarian

EN

"Holy Christ" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holy Christ" in context.

Similar translations for "Holy Christ" in Hungarian

holy adjective

Context sentences for "Holy Christ" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDid he see it as the cup of life or as the holy chalice of Christ?
Vajon ő az élet kelyhének látta-e, vagy Krisztus szent kelyhének?
English'Holy Christ, Beav,' Jonesy said in a low, awed voice.
- Irgalmas Jézus, Beav! - szólt Jonesy halk, rémült hangon.
EnglishIn Christ's holy name, Owain, if you know aught, speak!
Krisztusra kérlek, ha tudsz valamit, mondd el!
English'Holy Christ,' someone said for all of them.
- Te jóságos ég! - nyögött fel valaki.
EnglishI think that the Goddess was here for people to worship before they were taught how to worship the holy mother of Christ.
Szerintem az Istennőt itt már azelőtt imádták a népek, mielőtt megtanították őket Krisztus szentséges anyjának a tiszteletére.
English'Holy Christ!' one of the men shouted.
EnglishHoly Christ, come over for dinner.
English'Aw, holy Christ!'
EnglishHoly Christ!
EnglishNight after night in my meditations I envisioned the Chalice of Christ, the holy hill on which Joseph's hawthorn bloomed, the blood in the water of Chalice Well.
Éjszakai elmélkedéseimben magam elé képzeltem Krisztus kelyhét, a szent dombot, amelyen kivirágzott a József botjából lett galagonya, a vért a Kelyhes Kútvizében.

Other dictionary words

English
  • Holy Christ

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.