"Holy Grail" translation into Hungarian

EN

"Holy Grail" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holy Grail" in context.

Similar translations for "Holy Grail" in Hungarian

holy adjective

Context sentences for "Holy Grail" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAssume that some valiant and handsome knight brings the Holy Grail to Queen Sollace.
Tegyük fel, hogy egy hős és jóképű lovag elhozza a Szent Grált Sollace királynénak.
EnglishAt Thripsey Shee we heard mention of the Holy Grail, and immediately became attentive.
Thripsey Shee-ben hallottuk említeni a Szent Grált, és azonnal kérdezősködni kezdtünk.
EnglishBut sometime during the next five hundred years, the Holy Grail was lost.
Hanem az elkövetkező ötszáz év során a Szent Grál valamikor elkallódott.
EnglishYou have found the Holy Grail and so you are successful in your quest!
Megtaláltad a Szent Grált, így minden tekintetben sikerrel jártál!
EnglishBe quick, if you please; and if chance allows, ask after the Holy Grail.
- Kérlek siess, és ha úgy jön ki a lépés, érdeklődj a Szent Grál után!
EnglishIf you obey, you will retain your employment and still be able to seek the Holy Grail.
Ha engedelmeskedsz, megtarthatod az állásod és közben még a Szent Grált is keresheted.
EnglishWhy would he be clutching your book as if it were the Holy Grail?
Miért szorongatta úgy a maga könyvét, mintha maga a Szent Grál lett volna?
EnglishIf what you have is real, that is the Holy Grail of Eastern mythology.
Ha ami nálatok van, igazi, akkor az a Keleti mitológia Szent Grálja.
EnglishJoseph had children, who inherited the goblet, which came to be known as the 'Holy Grail'.
Józsefnek gyermekei voltak; ők örökölték a kelyhet, amely Szent Grál néven vált ismeretessé.
English'A blindingly pure young maiden,' he said, 'guards the Holy Grail.
Csak annak a lovagnak engedi át, aki ugyanolyan makulátlan, mint ő.
EnglishIf I bring the Holy Grail to Queen Sollace, she will grant me a boon.
- Ha elviszem a Szent Grált Sollace királynénak, jutalmat kapok.
EnglishGod has visited us, he whispered, and today we have drunk of the wine of life by the Holy Grail ...
- Isten eljött közénk - suttogta a püspök -, és ma az élet borát ittuk a Szent Grálból...
EnglishThe road is open; the sun shines bright, and somewhere the Holy Grail awaits my coming!
Előttünk az út, a nap fényesen ragyog, és a Szent Grál valahol csak arra vár, hogy megtaláljam.
EnglishShould I return with the Holy Grail, my boon might entitle me to wed the royal princess.
- Ha sikerül megszereznem a Szent Grált, lehet, hogy úgy döntök, feleségül veszem a királyi hercegnőt.
EnglishSir Pom-Pom asked: “What can I offer Throop that he might part with the Holy Grail?
- És én mit ajánlhatnék fel Throopnak, hogy megváljon a Szent Gráltól? - kérdezte Sir Pom-Pom.
EnglishIf I find the Holy Grail and earn a boon, I will take pains to live a more glorious life.
Ha megtalálom a Szent Grált és megkapom érte a jutalmam, ügyelni fogok rá, hogy jobb életet éljek.
EnglishOf the Holy Grail I can tell you only a few bare facts, said d Kerce.
- A Szent Grálról csak néhány dolgot tudok mondani neked.
EnglishThen, too, another theory is that the treasure was the Holy Grail, the chalice from Christ's Last Supper.
Állítólag Krisztus fiúgyermeke, akinek az egyik leszármazottja volt az albigensek vezetője.
EnglishYou might also specify how I am to find the location of the Holy Grail, that I may go to this spot and find it.
- Azt is megmondhatnád, hogyan találom meg a Szent Grált, hogy elmehessek erre a helyre.
EnglishThe Holy Grail thereupon appears to them, signifying that Heaven does not despise love like theirs.
Erre megjelenik nekik a Szent Grál, annak jeleként, hogy az Ég nem veti meg az olyan szerelmet, mint az övék.

Other dictionary words

English
  • Holy Grail

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.