"Holy Lord" translation into Hungarian

EN

"Holy Lord" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holy Lord" in context.

Similar translations for "Holy Lord" in Hungarian

holy adjective
lord noun

Context sentences for "Holy Lord" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFather Umphred declares that in time the Holy Lord will surely bring you to grace.
- Umphred atya azt mondta, hogy az Úr idővel téged is kegyelmébe fogad.
EnglishIn whom all the building, being framed together, groweth up into an holy temple in the Lord.
Õ tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma.
EnglishIf the Holy Lord wants a cathedral so badly, let him build it himself.
Ha az úr annyira akarja azt a székesegyházat, építse fel magának!
EnglishAs it is written in the law of the Lord: Every male opening the womb shall be called holy to the Lord:
Aztán így folytatta: "Nem értitek ezt a példabeszédet, Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet?
EnglishAnd they rested not day and night, saying: Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty, who was and who is and who is to come.
Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!"
EnglishHoly Lord, Almighty Father in-- Aah!
"Szentséges Uram, Mindenható Atyám az..."
EnglishThe most active branches are the Consistorial Court of Discipline and the Society of the Work of the Holy Spirit, and, said Lord Roke, I have spies in both of them.
A legtevékenyebb szerveződések az Egyháztanácsi Büntető Törvényszék, illetve a Szentlélek Munkálása Társaság, és nekem emelte fel a hangját Lord Roke mindkettőben vannak kémjeim.

Other dictionary words

English
  • Holy Lord

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.