"Holy Shit" translation into Hungarian

EN

"Holy Shit" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holy Shit" in context.

Context sentences for "Holy Shit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHoly Shit, he muttered, then flung the door wide to let the night go running.
Mi a szent szar morogta, aztán kitárta az ajtót, hogy szabadon eressze az éjszakát.
English'Holy shit,' Tony muttered, and then: 'You saved our bacon, boss.
- Mi a szent szar! - motyogta Tony, azután: - Megmentetted az irhánkat, főnök.
EnglishCurtis looks in the driver's-side window, then stiffens and calls: 'Holy shit!'
Curtis bekukkant a vezetőülés melletti ablakon, megmerevedik, azután azt kiáltja: - Mi a szent szar!
EnglishUnidentified voice: 'Holy shit, high voltage, high voltage!'
Meghatározhatatlan hang: - Mi a szent szar, magasfeszültség, magasfeszültség!
English. . holy shit, Clark breathed, looking it over, then handing it to Alistair Stanley.
Végignézte a listát, aztán átadta Alistair Stanleynek.
EnglishHoly shit, that might be General Samar, the fucking Vice President!
Szent szar, lehet hogy Samar tábornok, a nyavalyás alelnökük!
EnglishHoly shit, Luger said behind him, we're under attack!
- A szent szarra - nyögte mögötte Luger -, minket megtámadtak.
EnglishHoly shit, the chairman breathed, turning to look out the windows.
Jóságos ég suttogta most az ablak felé fordulva.
EnglishIf you're gonna wax intellectual about the subject-- Holy shit!
Ha már ennyire intellektuális meg-- Aztakurva!
EnglishHoly shit, the agent thought aloud, handing it back.
Mi a franc! bukott ki az ügynökből, s visszadta a papírt.
EnglishHoly shit, Owen said, half-laughing and half-gasping.
A szentségit, mondta Owen félig nevetve, félig hápogva.
EnglishHoly shit, Clark thought, watching the man leave.
A kurva életbe!, gondolta a távozó férfi után nézve Clark.
EnglishHoly shit, I don't know what the world's comin to.
A szaros életbe, tudja a fene, mivé lesz a világ.
EnglishDear holy shit, if it was all engine even the superlifter wouldn't be able to keep up with it.
Te szentséges jó szagú atyavilág, ha az egész orrtól farokig tömör hajtóm, akkor a gyorsítóhajó nem fog tudni a sarkában maradni!
EnglishI mean, holy shit, fella, TRADER observed to EAGLE.
Úgy értem, szar ügy, pajtás felelte KERESKEDÕ.
EnglishHoly shit, Jarrel finally exclaimed.
Szent szar! kiáltott fel végül Jarrel , ez az AUDR-anyag.
EnglishI see you, baby shaking that ass Holy shit!
##I see you, baby shaking that ass #### Picsába!
English'Holy shit,' Pete said, almost in his ear.
- Mi a szent szar! - mondta majdnem a fülébe Pete.
English'Holy shit, Gurgeh, whatare you tangling with here?
A rohadt életbe, Gurgeh, mibe keveredtél?
English'Holy fucking shit,' Owen Underhill whispered.
- Mi a szent szar! - suttogta Owen Underhill.

Other dictionary words

English
  • Holy Shit

Search for more words in the English-Polish dictionary.