"Holy Spirit" translation into Hungarian

EN

"Holy Spirit" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holy Spirit" in context.

Similar translations for "Holy Spirit" in Hungarian

holy adjective
spirit noun
to spirit verb
Hungarian

Context sentences for "Holy Spirit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd be not drunk with wine, wherein is luxury: but be ye filled with the Holy Spirit,
Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel.
English-in thename ofthe Father, theSon, andthe HolySpirit.
Delia, megkeresztellek téged... az Atya, a Fiú, és Szentlélek nevében.
EnglishAnd grieve not the holy Spirit of God: whereby you are sealed unto the day of redemption.
Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.
EnglishI baptise you Alexander David, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Alexander Davidnak keresztellek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
EnglishIf the Holy Spirit does not forsake me, Thais will leave this city and enter a nunnery.
Ha a Szentlélek el nem hagy, Thaisz még ma hátat fordít ennek a városnak, hogy kolostorba vonuljon.
EnglishI believe, Father President, that the Society of the Work of the Holy Spirit knows more about this than I do.
Elnök atyám, úgy hiszem, a Szentlélek Munkálása Társaság e tárgyban többet tud nálam.
EnglishThe most dramatic situation seems to be happening in Eldoret, in the Holy Spirit Catholic Church in Langas.
A legdrámaibb helyzet - úgy tűnik - Eldoretben, a langasi Szentlélek katolikus templomban van.
EnglishGod, after all, was eternal-Child, Man, Crucified Savior, God the Father, God the Holy Spirit-it was all one.
Az Isten végül is örök, akiben egyesül a gyermek, a férfi, a keresztre feszített Megváltó, az Atyaisten és a Szentlélek-isten.
EnglishIs not the Holy Spirit everywhere?
Vagy a Szentlélek nincs-e jelen mindenütt?
English...the Son and the Holy Spirit.
EnglishAnoint them with Your HolySpirit, that theymaybeborn again in Your church, that theymaybecomeinheritors ofYourglorious kingdom.
Megtisztulva, megszabadulva bűneiktől... kend föl őket Szent Lelkeddel, hogyújjászülethessenek egyházadban, hogy dicsőséges királyságodörököseivé legyenek.
EnglishIn short, I would say that the Society of the Work of the Holy Spirit will find out very soon where the child is, but they will do nothing about it.
Hogy rövid legyek, szerintem a Szentlélek Munkálása Társaság nagyon hamar ki fogja deríteni a gyermek tartózkodási helyét, de nem lép semmit.
EnglishIn whom you also, after you had heard the word of truth (the gospel of your salvation), in whom also believing, you were signed with the holy Spirit of promise.
Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne.
EnglishAt the summit of the first, a dove of the Holy Spirit with a glory of stone rays, but on the second, besieged by praying angels, there he is, the Baphomet, with his awful wings.
Az elsőn a Szentlélek kősugár-glóriás galambja, a másodikon pedig, imádkozó angyalok gyűrűjében, ő, a Baphomet, a borzasztó szárnyaival.
EnglishThe most active branches are the Consistorial Court of Discipline and the Society of the Work of the Holy Spirit, and, said Lord Roke, I have spies in both of them.
A legtevékenyebb szerveződések az Egyháztanácsi Büntető Törvényszék, illetve a Szentlélek Munkálása Társaság, és nekem emelte fel a hangját Lord Roke mindkettőben vannak kémjeim.
EnglishIt was a grim and chilling painting of the Trinity, with Christ on his Cross, the full figure of God the Father behind him, and a dove representing the Holy Spirit, just above the head of the Christ.
Dermesztően komor ábrázolása volt a Szentháromságnak: megfeszített Krisztus, mögötte az Atyaisten egész alakban, Krisztus feje fölött a Szentlélek, galamb képében.

Other dictionary words

English
  • Holy Spirit

Search for more words in the Czech-English dictionary.