"Holy Trinity" translation into Hungarian

EN

"Holy Trinity" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Holy Trinity" in context.

Similar translations for "Holy Trinity" in Hungarian

holy adjective
trinity noun

Context sentences for "Holy Trinity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe wasn't the Second Person of the Holy Trinity, and He wasn't the Theologian expounding from the Holy Mount.
Nem volt a Szentháromság második tagja, és nem volt a Hegyi Beszéd teológusa.
EnglishBut the Holy Trinity is one thing, San Gennaro is another.
De a Szentháromság és San Gennaro két különböző dolog.
EnglishOh, well; some of us were talking before about--- ­well... about those things that they found at Holy Trinity, and---
Nos, néhányan az előbb azokról a dolgokról beszélgettünk, amiket a Szentháromság-templomban találtak, és...
EnglishItem: The death of director Burke Dennings seemed somehow linked to the desecrations at Holy Trinity.
Először is: Burke Dennings rendező halála valamiképp összefüggeni látszik a Szentháromság-templomban történt szentséggyalázásokkal.
EnglishHe unlocked the door to Holy Trinity, put on his vestments, and offered up Mass at the left side altar.
Kinyitotta a Szentháromság-templomba vezető ajtót, felvette a miseruhát, és a bal oldali oltárnál szentmiseáldozatot mutatott be.
EnglishRight now, my friends, in the constellation of Cassiopeia, a holy trinity of stars is converging to herald our Lord's Second Coming.
Most, barátaim, a Kasszopeia csillagképében csillagok szentháromsága egyesül Urunk második eljövetele jeléül.
EnglishItem: The typewritten sheet of paper containing the text of the blasphemous altar card discovered at Holy Trinity had been checked for latent fingerprints.
Továbbá: A Szentháromságban felfedezett istenkáromló imarendet tartalmazó gépelt papírlapon ujjlenyomatokat kerestek.
EnglishThe triangle symbolizes the Holy Trinity, the cross the divine Sacrifice of love, and the altar is the Table of the Supper, on which stood the Cup of the Resurrection.
A háromszög az isteni szentháromságot, a kereszt az isteni szeretetáldozatot jelképezi, az oltár pedig az a vacsoraasztal, amelyen a feltámadás kelyhe állt.
EnglishSynesios in Rizokarpaso and the Church of the Holy Trinity.
Karácsony napján a török rendőrök megakadályozták, hogy misét tartsanak Karpasiában a Szent Synesios templomban Rizokarpasoban és a Szentháromság templomban.
EnglishIn the afternoon, he had still another visitor, the elderly pastor of Holy Trinity, who took a chair by the desk and offered condolences on the passing of Karras' mother.
Délután volt még egy látogatója, a Szentháromság-templom idős lelkésze, aki leült egy székre az asztal mellé, és részvétét nyilvánította Karras anyjának halála miatt.

Other dictionary words

English
  • Holy Trinity

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.