EN

honor {noun}

volume_up
1. American English
And it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
Hatalmas megtiszteltetés, hogy újra lehetőségem van ezen a színpadon állni.
It is my honor... to present this... unique medical phenomenon.
Megtiszteltetés számomra... bemutatni ezt az... egyedülálló orvosi jelenséget.
I have the honor, he said softly, without the slightest trace of pride.
Engem ért a megtiszteltetés mondta csendesen, minden nagyképűség nélkül.
There is no honor in attacking the innocent and the ignorant, Ailill.
Nincs becsület abban aki ártatlanokra és tudatlanokra támad, Ailill.
On my honor I swear - What honor is that? asked the soldier under his breath.
Miféle becsület az? szűrte a foga között a katona, mereven figyelve Luciust.
Can a slave through the contemplation of honor thereby have honor?
Becsületessé teheti-e a rabszolgát a becsület szemlélése?
Stand to Center for Honor was the way the gulls' foremost leaders were marked.
A tisztelet jeléül a sirályok legkiválóbb vezéreit szokták a Középpontba állítani.
One: there's no greater honor than being a charrolastra.
Egy: Nincs nagyobb tisztelet, mint charolastranak lenni.
And I have no more honor and no more lives to spend.
Nincs már tisztelet irántam..., és nem áldozhatok fel több életet.
Megbecsülés, méltóság, büszkeség....
Megbecsülés, méltóság és büszkeség.
But we lived as noblemen; we held the concepts of honor, and pride in our homeland.
Egyébként úgy éltünk földünkön, mint a nemesemberek: ragaszkodtunk a büszkeség és a becsület elveihez.
Megbecsülés, méltóság, büszkeség....
Megbecsülés, méltóság és büszkeség.
"Megbecsülés a tolvajoknak."
Megbecsülés, méltóság, büszkeség....
Megbecsülés, méltóság és büszkeség.
A méltóság és a becsület régen semmivé vált.
honor (also: honour)

Context sentences for "honor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe must learn to honor you as such, and so must the daughter of Leodegranz- No!
Arthurnak meg kell tanulnia, hogy annak tiszteljen, és Leodegranz lányának is...
EnglishTo what do I owe this honor? he asked when he had seated himself opposite Karpov.
Minek köszönhetem a megtiszteltetést? kérdezte, miután leült Karpovval szemben.
EnglishTo this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Mindezidáig, ebből a kitüntetésből soha nem ítéltek oda többet egyetlen csatáért.
EnglishThe trial of this case is hereby set for Monday, February 8, His Honor declares.
A tárgyalás időpontját február nyolcadikára, hétfőre tűzöm ki jelenti be a bíró úr.
EnglishWell, yes, it's certainly an honor... but it's an honor best owed on many doctors.
Hát igen, ez feltétlenül megtiszteltetés... de a legtöbb orvos visszautasítaná.
EnglishStand to Center for Honor was the way the gulls' foremost leaders were marked.
A tisztelet jeléül a sirályok legkiválóbb vezéreit szokták a Középpontba állítani.
English...let us pause to honor the legacy of a soldier who will never be forgotten.
...tartsunk néma tiszteletadást egy katona örökségének, akit soha nem feledünk.
EnglishThe tram slid to a stop, and the Celestials once again formed up as honor guard.
A járművük megállt, és a celesztinek megint fölvették a díszőrség-alakzatot.
EnglishThere is, however, a way in which she might win honor, and perhaps the prey, as well.
Mégis van egy mód arra, hogy becsületet és talán zsákmányt is szerezzen magának.
EnglishWe're desperate, Your Honor, Lewis confessed with a great deal of sincerity.
- Kétségbeesett helyzetben vagyunk, bíró úr - vallotta meg nagyon őszintén Lewis.
EnglishRest in peace knowing you will live in honor and love as long as Cormallon endures.
Nyugodjék békében; tisztelet és szeretet övezze, míg a Cormallon név fennáll.
EnglishAnd it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
Hatalmas megtiszteltetés, hogy újra lehetőségem van ezen a színpadon állni.
EnglishFink stared blankly at the bench without making eye contact with his honor.
Fink-üres tekintettel meredt a bírói szék felé, de elkerülte Harry pillantását.
EnglishAll that din and self-importance, and they have not a breath of love or honor in them.
Harsányak és önteltek, de egy csepp szeretet vagy tisztesség se szorult beléjük.
EnglishIf he thought the danger to you was that great, then I would honor his judgment.
- Ha ő úgy gondolja, hogy itt veszélyben vagy, akkor tiszteletben tartanám a döntését.
EnglishSorry, Your Honor, but when somebody sets me up like that, I just can't resist.
Sajnálom, bíró úr, de ha valaki ostoba kérdést tesz fel, nem tudok uralkodni magamon.
EnglishWe're trying to get some help, Your Honor, Cliff says in a pitifully rehearsed voice.
Próbálok megváltozni, bíró úr mondja Cliff szánnivalóan, előre begyakorolt módon.
EnglishMy honor is brightened, he said, recalling a phrase from the memories in the kiira.
- Tiszteletem az érkezőknek. - mondta visszaemlékezve a kiirátől tanult kifejezésre.
EnglishI'm a Medal of Honor winner a lifetime member of the New Rochelle Rotary Club.
Háborús érdemrendem van, örökös tagja vagyok a New Rochelle Rotary Clubnak.
EnglishAh, the boys don't mean no harm, Yer Honor, the giant grumbled good-naturedly.
- Ó, nem akarnak a fiúk semmi rosszat, uram - dörmögte kedélyesen az óriás.

Synonyms (English) for "honor":

honor
honored