"hourly" translation into Hungarian

EN

"hourly" in Hungarian

HU

EN hourly
volume_up
{adjective}

hourly
Eight minutes later, a new edition of The Hourly Radio was on sale in the streets of London.
Nyolc perc múlva az Óránkénti Rádió új kiadását már London utcáin árulták.
Hourly maximum output and operating voltage
Legnagyobb óránkénti teljesítmény és üzemi feszültség
HOURLY RADIO REPORTER HAS COCCYX KICKED BY MYSTERY SAVAGE, ran the headlines on the front page.
REJTÉLYES VADEMBER FARBA RÚGTA AZ ÓRÁNKÉNTI RÁDIÓ RIPORTERÉT a címoldalon ez a főcím volt olvasható.
hourly (also: common, familiar, frequent, rife)
hourly (also: steady)

Synonyms (English) for "hour":

hour

Context sentences for "hourly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut who was he to be pampered with the daily and hourly sight of loveliness?
De hát ki volt ő, hogy köze lehessen a szépség mindennapos, minden órás látványához?
EnglishThe latest figures show a 15% difference between the gross hourly pay of men and women.
A legutóbbi adatok szerint 15% a különbség a férfiak és a nők bruttó órabére között.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
A nők a régi és az új tagállamokban is eltérő órabért kapnak.
EnglishHe passed a sidewalk restaurant and saw no less than ten people listening to an hourly news broadcast.
Egy étterem terasza mellett haladt el; a vendégek közül legalább tízen a tévéhíradót bámulták.
EnglishHe listened to the half-hourly bulletins from midmorning on, while the heat rose in his room.
A délelőtt közepétől fogva félóránként a híradásokat hallgatta, amíg a szobában már elviselhetetlenné vált a hőség.
EnglishThe hourly fees shall be levied to cover the cost of the follow-up of these findings by the Agency.
Az óradíjak felszámítása az ügynökség fenti ténymegállapításai nyomonkövetési költségének fedezése érdekében történik.
EnglishAccording to the law of large numbers, however, the persistent differences in gross hourly rates of pay are not explainable.
A nagy számok törvénye szerint azonban a bruttó órabérekben látható tartós különbségek nem magyarázhatók.
EnglishI expected my captor hourly, but he had not returned.
A kezem kisebesedett, de nem tört el.
EnglishMy poor brother was growing hourly weaker.
Szegény bátyám óráról órára gyengébb lett.
EnglishHe'd heard rumors over the years, and firmly believed Mattiece was not paying White and Blazevich its standard hourly rate.
Az évek alatt hallott szóbeszédeket arról, hogy Mattiece nem a szokásos honoráriumot fizeti a White és Blazevichnek.
EnglishDid we get our hourly 'go' message?
Megkaptuk a mindenórás mehet" üzenetet?
EnglishHe lives among the far moons of Achernar, and he is accustomed to the most extreme outrages of terror and the hourly proximity of death.
Õ Archernar távoli holdjai között él, s hozzászokott a legégbekiáltóbb borzalmakhoz és a halál állandó közelségéhez.
EnglishNot bad for an hourly wage.
EnglishI'll impose severe penalties which will include costs and attorney fees at an hourly rate equal to what you bill your client.
Szigorú pénzbüntetést fogok kiszabni, ami magában foglalja a költségeket és az ügyvédi díjakat is, olyan óradíjjal, amilyennel maga dolgozik az ügyfelének.
EnglishIn areas where far higher hourly wages are paid with a high level of social security, the pressure from migration is intense and difficult to manage.
Ahol magas szintű szociális biztonság mellett jóval magasabb órabért fizetnek, igen intenzív és nehezen kezelhető a migrációs nyomás.
English- Products shaded in the table also attract an hourly fee for the time spent by EASA agents, at the rate indicated in the table.
- A táblázatban árnyékolva megjelenített termékekre szintén óradíj vonatkozik az EASA képviselői által eltöltött idő tekintetében, a táblázatban megadott összegben.
EnglishThose raising money produced an exhaustive computerized list of 310,000 hourly workers in defense and related industries, then hit them hard with a slick mail-out pleading for money.
A másik listán huszonnyolcezer olyan ember neve szerepelt, akik a hadiiparban alkalmazottként dolgoztak, és az éves jövedelmük meghaladta az ötvenezer dollárt.