"house of commons" translation into Hungarian

EN

"house of commons" in Hungarian

EN house of commons
volume_up
{noun}

house of commons
I read with concern what was still being discussed yesterday in the House of Commons.
Aggodalommal olvasom, hogy miről tárgyalt az alsóház még tegnap is.
The Parliament of Britain - the House of Commons and the House of Lords - have approved the Treaty.
A brit parlament - az alsóház és a lordok háza - jóváhagyta a Szerződést.
Even in my country, it was approved at second reading in the House of Commons by a large majority of 215.
Még hazámban is jóváhagyta az Alsóház második olvasatban 215 fős, nagy többséggel.
house of commons

Context sentences for "house of commons" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, this reminds me of my days in the House of Commons.
Elnök asszony, ez az Alsóházban eltöltött napjaimra emlékeztet engem.
EnglishIn the House of Commons last night, the Prime Minister gave fresh details of the cuts in dollar imports.
Tegnap este az alsóházban a miniszterelnök újabb részletekről számolt be a dollárimport csökkentéséről.
EnglishHis party has no representatives in the House of Commons and no hope of putting any there in the foreseeable future.
Pártjának nincsenek képviselői az Alsóházban, és nem is reménykedhet, hogy a belátható jövőben bejuttasson oda valakit.
EnglishShould I get to the House of Commons, I will not rest until my constituents have their say on this Treaty.
Ha bejutok a brit alsóházba, nem nyugszom addig, amíg választókörzetem lakosai nem nyilváníthatnak véleményt ezzel a szerződéssel kapcsolatban.
EnglishHe is in error: he thinks that by becoming anti-European in the House of Commons this will secure him the premiership of my country.
Téved, ha azt hiszi, hogy azzal, hogy Európa-ellenessé válik a brit Parlament alsóházában, megszerzi az országon belüli elsőséget.
EnglishTo quote Winston Churchill in his last great speech in the House of Commons: 'Never flinch; never weary; never despair'.
Winston Churchillt idézem, aki az angol alsóházban tartott utolsó nagy beszédében azt mondta: "Soha ne hátrálj meg; soha ne fáradj bele; soha ne ess kétségbe”.
EnglishIn the British House of Commons, 369 members voted in favour of the United Kingdom staying in the Community with 170 voting against it.
A brit alsóházban 369 képviselő szavaz igennel és 170 képviselő szavaz nemmel arra kérdésre, hogy az Egyesült Királyság maradjon-e a Közösség tagja.
EnglishIt may be small, but todays Parliamentary Labour Party is the farthest left that has ever sat in the House of Commons.
Tehát az új pártvezér és miniszterelnök tiszta lappal indulna, a háta mögött egy mindenben hozzá hasonló kabinettel, és hozzákezdhetne kormányprogramja végrehajtásához.
EnglishIt would be like a French opposition leader writing to the British Queen and asking her not to sign a law passed by the House of Commons.
Ez olyan lenne, mintha egy francia ellenzéki vezető levélben kérné az angol királynőt, hogy ne írja alá az angol parlament alsóháza által már elfogadott törvényt.
EnglishIn the MPs expenses scandal now engulfing the House of Commons, only one MP's expense records have unaccountably gone missing.
Az alsóházat mostanában elárasztó, a parlamenti képviselők költségeivel kapcsolatos botrány során csak egyetlen képviselő költségeinek nyilvántartása tűnt el rejtélyes módon.
EnglishI have had the great privilege during my life of serving not just here but in the House of Commons and in local authorities in the United Kingdom.
Abban a kiváltságban van részem, hogy életem során nemcsak itt szolgálhattam, hanem az Egyesült Királyság parlamentjének alsóházában és helyi hatóságokban is.
EnglishThere, in our democratic parliament, very close to both the House of Lords and to the House of Commons, I met several Sikhs, all wearing the kirpan.
Ott, demokratikus parlamentünkben, a Lordok Háza és a Képviselőház közvetlen szomszédságában több szikkel is találkoztam, akik valamennyien kirpant viseltek.
EnglishThe powers that our President has are far less than what exists in most national parliaments, if you take the Speaker of the House of Commons, for instance.
Elnökünk hatalma jóval kisebb, mint amilyennel a legtöbb nemzeti parlamentben az elnökök rendelkeznek, vegyük csak a House of Commons vezetőjének, a Speaker példáját.