"housework" translation into Hungarian

EN

"housework" in Hungarian

EN

housework {noun}

volume_up
housework (also: fancywork)
Economists use mathematical models to highlight the value of housework.
A közgazdászok matematikai modelleket használnak a házimunka értékének megvilágítására.
Deficits exist in the area of housework and childcare and men can become more active here, too.
Hiányosságok vannak a házimunka és a gyermekgondozás terén is, a férfiak itt is aktívabbak lehetnének.

Synonyms (English) for "housework":

housework

Context sentences for "housework" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWilliams was dispatched to tell the servants they could get on with the housework.
Elküldték Williamset, közölje a személyzettel, hogy folytathatják a házimunkát.
Englishwant cooking and washing up, and housework and stoking the boiler.
- Azt kívánja, hogy a háztartási alkalmazott főzzön, mosogasson, takarítson és fűtsön.
EnglishEven quantum mechanics can give you an excuse for bad housework, for instance.
Még a kvantummechanika is lehet kifogás a hanyag házimunkára.
EnglishAs to the others, the servants were busy with housework and cooking lunch.
Ami a többieket illeti, a személyzet a háztartási munkákkal meg az ebédfőzéssel volt elfoglalva.
EnglishThe servants were clamoring to be allowed to get on with the housework.
A személyzet zúgolódott, hogy hagyják végre folytatni a házimunkát.
English'Because they will take me away,' says I, 'and put me to service, and I can't work housework.'
Mert el akarnak vinni mondtam én , és szolgálni akarnak küldeni, márpedig én nem értek a házimunkához.
EnglishMy participation in housework had become invisible.
Láthatatlanul vettem részt a házi munkában.
EnglishShe looked as if she had been doing housework.
A jelek szerint éppen valami házimunkát végzett.
EnglishWho was doing the housework back home meanwhile?
Ki végezte ezenközben otthon a házimunkát?
EnglishThat left the boys' mother with a lot to do - cooking and housework and that - and, well - of course they were bound to run wild.
A felesége nyakába szakadt minden, főzés meg más házi teendők és hát... nem csoda, ha elrugaszkodnak a gyerekek.
EnglishThat puzzled me much; but, however, I explained myself negatively, that it was one that did not go to service, to do housework.
A kérdés nagy zavarba ejtett, mégis körülírtam úgy, hogy olyasvalaki, aki nem megy szolgálni, háztartási munkát végezni.
EnglishDon't let me inter-rupt your housework.
EnglishTammy was not much for housework.
EnglishMary Pat was doing housework, which was boring, but a good opportunity for her to put her brain in neutral while her imagination ran wild.
Mary Pat házimunkát végzett, ami dögunalom volt számára, de ugyanakkor jó alkalom arra, hogy üresbe tegye az agyát, szabad folyást engedve a gondolatainak.
EnglishShe had swooped down upon Dora, had carried her off, had installed her at Little Paddocks with the comforting fiction that the housework is getting too much for me.
Lecsapott rá, felpakolta, magával hozta a Little Paddocksba, azzal az önáltató magyarázattal, hogy nem bírom egyedül a háztartást.
English'Well, child,' says she, 'but though you can't work housework, as you call it, you will learn it in time, and they won't put you to hard things at first.'
De hát, kislányom mondta , igaz, hogy nem tudsz házimunkát végezni, ahogy te mondod, de majd idővel megtanulod, és eleinte nem fognak kemény munkára.
EnglishAnother problem is that work done by women, such as housework, bringing up children or caring for relatives, is often not regarded as proper work.
Egy másik probléma az, hogy a nők által végzett munkát - például a házimunkát, a gyermeknevelést vagy a rokonok gondozását - gyakran nem tekintik valódi munkának.
EnglishOn the one hand, men must become more involved in housework and childcare and, on the other, it must be possible for women to follow a completely independent career.
Egyfelől, a férfiaknak nagyobb részt kell vállalniuk a házimunkában és a gyermekgondozásban; másfelől, a nők számára lehetővé kell tenni, hogy teljesen független karrierjük legyen.