EN

housing {noun}

volume_up
However, as I have already said, housing in general is not the same as social housing.
Ahogy azonban már említettem, a lakhatás általánosságban nem ugyanaz, mint a szociális lakhatás.
(RO) Social housing does indeed come under services of general interest.
(RO) A szociális lakhatás az általános érdekű szolgáltatások alá tartozik.
I understand that housing and education are the priorities of the European Commission.
Ha jól értem, az Európai Bizottság prioritásai a lakhatás és az oktatás.
But the life -- recreation, housing, families -- is all on the islands.
De az élet pihenés, lakás, család a szigeteken zajlik.
Lakás- és regionális politika (szavazás)
Ezeknek meg lakás kell.
Should the same principles function in relation to public aid in social housing?
A szociális lakásépítés állami támogatásával kapcsolatban ugyanazoknak az elveknek kell érvényesülniük?
The need then became apparent for exemptions from this obligation in the case of social housing.
A szociális lakásépítés esetében az e kötelezettség alóli mentességek szükségessége később nyilvánvalóvá vált.
Social housing is a key tool for active social and economic inclusion policies in the European Union.
A szociális lakásépítés az Európai Unióban a tevékeny társadalmi és gazdasági integrációs politikák kulcsfontosságú eszköze.
housing (also: home, house, place)
This house, he says, is zoned specifically for social services and student housing.
Ez a ház, véleménye szerint, speciális szociális és tanulási célokat szolgál.
Construction of new, low-energy housing, 'passive housing', is still in its infancy and still relatively expensive.
Az új, alacsony energiájú házépítés, a "passzív ház” még gyerekcipőben jár, és még mindig viszonylag drága.
These are essentially densely built-up areas that are deprived socially, economically and in terms of housing.
Ezek főként sűrűn beépített területek, amelyek szociális, gazdasági és szállás szempontjából elnyomott helyzetben vannak.
housing (also: house)
housing
volume_up
talapzat {noun} (szobor)
housing (also: livery)

Synonyms (English) for "housing":

housing

Context sentences for "housing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishScreams came from high up in a grimy housing block on the far side of the street.
Sikítás hallatszott a magasból, egy koszos emeletes házból, az utca túlsó feléről.
English(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy a lakhatáshoz való jog alapvető jog.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága (vita)
EnglishThis house, he says, is zoned specifically for social services and student housing.
Ez a ház, véleménye szerint, speciális szociális és tanulási célokat szolgál.
EnglishSpecial attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.
E tekintetben külön figyelmet kell szentelnünk a szociális lakások bérlőinek.
EnglishI do not believe either that there should be a single definition of social housing.
Én sem hiszem, hogy a szociális lakhatást egyféleképpen kellene meghatározni.
Englishbehind it, separating the supermarket property from the fringes of a housing tract.
Mögötte betonfal, amely a szupermarketet választotta el a környező házaktól.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága (
EnglishFinancial support must be offered for housing in both urban and rural areas.
Lakáscélú pénzügyi támogatást kell felkínálni mind a városi, mind a vidéki területeken.
EnglishThe same applies to healthcare, housing and a host of other issues.
Ugyanez vonatkozik az egészségügyre, a lakáshelyzetre és számos egyéb területre.
English(RO) Social housing does indeed come under services of general interest.
(RO) A szociális lakhatás az általános érdekű szolgáltatások alá tartozik.
EnglishI understand that housing and education are the priorities of the European Commission.
Ha jól értem, az Európai Bizottság prioritásai a lakhatás és az oktatás.
EnglishSudhir, on the other hand, got right back -- walked down to the housing project.
Sudhir viszont egyenesen visszament -- elgyalogolt a lakótelepre.
EnglishThings need to be improved rapidly, with regard, for example, to housing and infrastructure.
Gyors javulást kell elérni például a lakhatás és az infrastruktúra területén.
English. - I welcome this proposal for a regulation on population and housing censuses.
írásban. - Üdvözlöm a nép- és lakásszámlálásról szóló rendeletre irányuló javaslatot.
English- the establishment of closed and protected housing for breeding stock and their piglets,
- a tenyészállomány és malacai részére zárt és védett ólak kialakítása,
EnglishThere are multi-million programmes for integration and the resolution of housing issues.
Többmilliós programok indultak az integrációs és lakhatási problémák megoldása érdekében.
EnglishFor 2011, our priorities will be housing, sanitation and healthcare.
2011-ben a lakhatás, a higiénés ellátás és az egészségügy kap elsőbbséget.
EnglishIs it about intensive farming, hot-housing fruit and vegetables?
Vagy az intenzív gazdálkodásról, gyümölcsök és zöldségek melegházi termesztéséről?
EnglishThe housing roof curved, gunmetal dull, arcing twelve metres overhead.
A lőállás felett íves kupola húzódott, kékesszürke színű, legalább tizenkét méter magas.