"hovering" translation into Hungarian

EN

"hovering" in Hungarian

HU

EN hovering
volume_up
{adjective}

hovering (also: airborne, floating, flying, loose)
It was a hovering sphere of bright, shifting glows and little chimings.
Lebegő, villogó fénygömböket és harangokat idézett meg.
The hovering spy drone's rotors cut out, and it dropped into the river with a splat.
A lebegő kémrobot rotorjai leálltak, és a gép hangos loccsanással a folyóba zuhant.
He looked at the hovering spirit with tears pouring down his face.
Felnézett a felette lebegő szellemre; arcán könnyek patakzottak.

Context sentences for "hovering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHer fingers seemed unable to resist it, hovering about it as if it were a magnet.
Ujjai nem bírtak ellenállni a kőnek, úgy lebegtek fölötte, mintha mágnes lenne.
EnglishHe held his hands out in front of him, hovering just I above the butt of the gun.
Majd maga elé emelte a kezét - igaz, nem sokkal magasabbra a pisztoly agyánál.
EnglishAlways hovering about, reading to her, bringing her little nosegays of flowers.
Mindig ott nyüzsgött a betegágy körül, felolvasott, kis virágcsokrokat hozott.
EnglishHe first wondered if it had been his mother's angelicence, hovering above him.
Először azt találgatta, vajon nem angyali anyja volt-e jelen a feje felett lebegve.
English'Oh, poor thing,' Sephrenia mourned, hovering over the desiccated little body.
Szegény kicsikém suttogta szomorúan Sephrenia az apró, összeaszott test fölé hajolva.
EnglishHe blinked open his eyes and saw Kuru Qans wizened face hovering over him.
Hunyorogva kinyitotta a szemét, és Kuru Quan ráncos arcát látta maga fölött.
EnglishHer small form trembled, her hands hovering over the pleated bodice of her yellow gown.
Remegett csöpp teste, keze sárga ruhájának redőzött dereka fölött reszketett.
EnglishWe watched from above, hovering in a cab as the groundcars moved into line.
Felülről, egy taxiban lebegve figyeltük, ahogy a kerekes járművek a vonalhoz gurulnak.
EnglishSuddenly I saw why the merchant, hovering near, had not made the Greek rise.
Hirtelen megláttam, hogy a közelben ólálkodó kereskedő miért nem állította fel a görögöt.
EnglishThe cook was suddenly hovering nearby watching the desperate search for money.
A szakács egykettőre ott termett, és érdeklődve figyelte a műveletet.
EnglishThe man was always hovering nearby, watching... always making him feel he was being tested.
Takkata-Jim általában úgy érezte magát mellette, mintha állandóan tesztelnék.
EnglishBevier was hovering protectively over Sephrenia, his face showing his concern.
Bevier védelmezőén magasodott Sephrenia fölé, az ifjú lovag arcán gondterhelt kifejezés ült.
EnglishLook how it had abandoned her of late, and spent all its time hovering about Katherine's crib.
Csak nézzem meg, hogy cserbenhagyta őt, és örökké Katherine bölcsőjénél lebzsel!
EnglishMcCrae, who was hovering in the background.
Haladunk mondta Simmons főesperes Mrs. McCrae-nek, aki a háta mögött téblábolt.
EnglishThey're waiting, they're... they're... there's a name for it, they're hovering... earthbound!'
Itt várakoznak, itt vannak... van erre egy szó, hozzá vannak kötve... a földhöz!
EnglishMurray stood, to the surprised disappointment of the hovering waiter.
Murray a közelben bóklászó pincér meglepett, rosszalló tekintetétől kísérve felállt.
EnglishThe cop hovering over the fallen businessman noted the beeper's repeated chirping.
A földön heverő üzletember fölött álló rendőrnek feltűnt a csipogó ismétlődő meg-megszólalása.
EnglishOh, shit, Arnie van Damm thought, hovering in the doorway of the Oval Office.
A francba, Jack, gondolta Arnie van Damm az ovális iroda ajtajában.
EnglishQuil looked back at the drone, which was hovering where it had completed its search.
Quil a drónra pillantott, amely még mindig ugyanott lebegett, ahol befejezte a letapogatást.
EnglishIt was hovering above them now, as high as a treetop, turning slowly to the left.
Ott lebegett facsúcs-magasságban, és lassan-lassan balra billent.