"how would you" translation into Hungarian

EN

"how would you" in Hungarian

See the example sentences for the use of "how would you" in context.

Similar translations for "how would you" in Hungarian

how conjunction
Hungarian
how? pronoun
Hungarian
to will verb
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "how would you" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut, I'd like to ask you, how would you tell the time if you didn't have an iPhone?
De hadd kérdezzem meg önöktől, hogy mondanák meg az időt, ha nem lenne iPhone-juk?
EnglishHow would you change your relationships and the negative energy in them?
Hogyan változtatnák meg a kapcsolataikat és a negatív energiát a kapcsolataikban?
EnglishIf Tess and I promise to cooperate, how would you know you could trust us?
Ha Tess és én megígérjük, hogy együttműködünk, honnan tudhatja, hogy megbízhat bennünk?
EnglishAnd so the idea is, you know, how would you put together the universe in a very simple way?
Tehát a lényeg az az, hogy hogyan raknánk össze az Univerzumot nagyon egyszerű módon?
EnglishIf you had murdered the girl, how would you get out of there?
Ha te gyilkoltad volna meg a lányt, hogyan távoztál volna a tett színhelyéről?
EnglishIf you do agree, firstly, how would you advise us to vote in the budget debate on Thursday?
Ha egyetért, először is, mit tanácsol, hogyan szavazzunk a csütörtöki költségvetési vitán?
EnglishHow would you like it if he insulted your clothes? said Harry.
Maga mit szólna hozzá, ha Dwayne ócsárolná az öltözködését? kérdezte Harry.
EnglishHow would you feel if you, uh Lost your uniform first week on the job?
Ön hogy érezné magát, ha elvesztené az egyenruháját az első héten.
EnglishHow would you like to conduct the consultations with this House and with the committee responsible?
Szeretné ezzel a Házzal és a felelős bizottsággal megtartani ezeket a konzultációkat?
EnglishHow would you like to meet a masochist who did unto others as he would have them do unto him?
Hogy tetszene neked egy mazochista, aki ugyanazt tenné felebarátainak, amit magának kívánna?
EnglishNow, how would you walk -- because you know, my profession, the music profession doesn't see it that way.
Hogyan sétálnátok -- mert tudjátok a szakmám, a zenei szakma nem így gondolkodik.
EnglishHow would you assess the new situation before the elections and after the signing of these agreements?
Hogyan értékelné az új helyzetet a választások előtt és e szerződések aláírása után?
English'How would you like to go down to Stratford, Connecticut, and see your Aunt Holly and your Uncle Jim?
Mit szólnál, ha elmennénk Connecticutba, és meglátogatnánk Holly nénit és Jim bácsit?
EnglishI mean, how would you and I or any other prospective recruit even think of such an operation.
Arra gondolok, honnan sejthetném én, te vagy bármelyik jövendőbeli újonc, hogy mi folyik itt?
EnglishWe don't fix this now, how would you like to see a Dow 3,500 in 2026?
Ha ma nem oldjuk meg a problémáinkat, akkor mit fognak szólni egy 3500-on álló DOW-hoz 2026-ban?
EnglishHow would you like to gain back the power of the Tomb?
Mit szólnál ahhoz, ha megint a miénk lehetne a sírban lappangó hatalom nyitja?
EnglishWhy, then- Arthur said, how would you like to live in North Wales?
- Akkor hát - mondta Arthur - volna-e kedved Észak-Walesben élni?
English'If we agree to your terms, how would you know we weren't lying?
- Ha elfogadjuk a feltételeiket, honnan tudják, hogy nem hazudunk?
EnglishHow would you know it wasn't an ordinary piece of detective work?
Honnan tudhatná, hogy nem közönséges detektívmunkáról van szó?
EnglishHow would you feel if you died and nobody told your wife?
Hogy érezné magát, ha meghalna, és senki nem mondaná el a feleségének.

Other dictionary words

English
  • how would you

Search for more words in the English-Spanish dictionary.