"how you can be" translation into Hungarian

EN

"how you can be" in Hungarian

See the example sentences for the use of "how you can be" in context.

Similar translations for "how you can be" in Hungarian

how conjunction
Hungarian
how? pronoun
Hungarian
you pronoun
Hungarian
can noun
to can verb
to be verb
Hungarian
be- particle
Hungarian

Context sentences for "how you can be" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe links on this website focus on how you can get involved in citizenship programms.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
EnglishSOLVIT is a very good example of how you can help businesses and citizens.
A SOLVIT jó példa arra, hogy hogyan segíthetjük a vállalkozásokat és az állampolgárokat.
EnglishI can't imagine how you can keep something like that inside so long.
Nem tudom elképzelni, hogyan tarthatott magában ilyen dolgokat ilyen sokáig.
EnglishHow you can invite a man who wants to kill you to eat dinner with you.
Hogyan hívhat meg magához valakit vacsorára, aki meg akarja ölni magát?
EnglishI don't see, otherwise, how you can account for the death of the child.
Különben nem értem, hogyan hozhatnánk kapcsolatba a kislány halálával.
EnglishI know how you can lose twenty pounds of ugly fat right away, I said.
Tudja, hogyan szabadulhat meg egy csapásra tíz kilótól? kérdeztem én.
EnglishWell even tell you how you can earn shoes FREE OF COST as a bonus for taking profitable orders!
Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat INGYEN CIPÕT, ha jövedelmező megrendeléseket szerez!
EnglishIt also tells you how you can distribute copies of this etext if you want to.
Holmes szemében Irene Adler testesítette meg a női ideált.
EnglishI dont know how you can be so forgiving, Candy said, shaking her head.
Nem értem, hogy lehetsz ilyen megbocsátó rázta a fejét Cuki.
EnglishI wonder how you can see the road in front of your feet, much less the land scape to right and left.
Fogalmam sincs, hogyan látod az utat a lábad előtt, nemhogy a tájat az út két oldalán.
English'Really, Battle, I don't see how you can be so sure of that.'
- Nem értem, Battle, hogy állíthatja ezt ilyen határozottsággal?
EnglishBut I haven't the faintest idea how you can prove it.
De halvány fogalmam sincs arról, hogyan tudja ezt bebizonyítani.
English`I don't know how you can be so sure,' said Sam.
- Nem tudom, miért vagy ebben olyan biztos, Frodó uram - mondta Samu.
EnglishFrankly, I'm telling you, I don't know how you can do it.
Õszintén szólva nem is tudom, hogyan vagy képes rá.
EnglishYou know how you can stand on a frozen lake in January and listen to the ice creak and thunk?'
Tudod, milyen az, amikor az ember egy befagyott tó mellett áll márciusban vagy április elején, és hallgatja a rianásokat?
EnglishIt must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.
EnglishI mean, frankly, I need all of you to think about how you can help solve this huge issue.
Őszintén szólva, szeretném, hogy mind elgondolkodjanak arról, hogy Önök hogyan segíthetnek ennek az óriási kérdésnek a megoldásában.
EnglishIt must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.
EnglishHow you can start a day with one kind of expectation...
Hogy egész mást vártam ma reggel...
EnglishFind information on how you can become more active and involved, and how you can implement your ideas.
A következő weboldalakon megtudhatod, hogyan vállalhatsz nagyobb szerepet a közéletben, s hogyan valósíthatod meg elképzeléseidet.

Other dictionary words

English
  • how you can be

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.