EN

howl {noun}

volume_up
There was a howl of inhuman frustration, but the idol made no move.
Elkeseredett, nem emberi üvöltés hallatszott, de a bálvány nem mozdult.
The howl of anger was no longer a howl, but had diminished to a sullen whine.
A haragos üvöltés ezúttal elmaradt, helyette csak valami vékony, panaszos nyüszítést lehetett hallani.
The howl funneled away into the gusty night and was not immediately renewed.
Az üvöltés ismét beleveszett a sötétségbe és a szél tombolásába, és ezúttal egy időre csend lett.
howl (also: yowl, wow)
Kintről panaszos vonítás hallatszott.
The howling rose all about them, fierce and hungry.
Mindenfelől dühös, éhes vonítás csapott fel.
And the howling in the walls seemed fainter as if the entombed were listening in spite of their pain.
A falakban is halkabb lett a vonítás, mintha gyötrődésük közepette is énrám fülelnének az elhantoltak.
Odalent folytatódott a rikácsolás-bömbölés.
After a moment, the beast out in the darkness howled - a sound partially of pain and partially of frustration.
Néhány másodperc múlva a sötétben rejtőző szörnyeteg felüvöltött részben fájdalmas, részben csalódott bömbölés volt.
howl
volume_up
mellékzörejek {noun} (rádióban)

Synonyms (English) for "howl":

howl

Context sentences for "howl" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe started to howl at once, and again hunched over as if struck by bad cramps.
Azonnal üvölteni kezdett, és ismét összegörnyedt, mintha súlyos görcsök gyötörnék.
EnglishThen, even over the ceaseless howl and hoot of the wind, he heard Owen laugh.
Azután még a szél szüntelen zúgásán és üvöltésén át is hallotta Owen nevetését.
EnglishThat howl, the Director made it plain, discouraged the earliest investigators.
Ez a zokogás az igazgató világosan rámutatott elvette a kedvét az első kísérletezőknek.
EnglishBehind, he heard the anguished howl of the dogs, their nostrils tortured, useless.
A háta mögött panaszosan üvöltöttek a kutyák, orrlikaikat marta a méreg.
EnglishThen from some distance away they heard a sudden howl of pain and surprise.
Valahonnan a távolból meglepett, fájdalmas üvöltést hozott feléjük a szél.
EnglishGo to now, ye rich men: weep and howl in your miseries, which shall come upon you.
Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt!
EnglishHe sat down, tilted his head skyward, and uttered a single low howl.
Leült, az ég felé emelte fejét, és egyetlen mély, elnyújtott vonítást hallatott.
EnglishHe hated the nights and the constant howl of the wind around the west side of the hotel.
Gyűlölte az éjszakákat és a szél állandó üvöltését a szálloda nyugati szárnya körül.
EnglishThe words seemed to repeat themselves over and over in the howl of the mountain winds.
A hegyi szél mintha ugyanezeket a szavakat üvöltötte volna újra meg újra.
EnglishAbout them, the wind con- tinued to howl softly as it twisted and turned about the walls.
Körülöttük halkan huhogott a szél, amint kanyargott, forgott a falak mentén.
EnglishThe wind whipped across the battlements and around the spiraling towers in a mournful howl.
A szél gyászos üvöltéssel seperte a bástyákat, kerülgette az égbe fúródó tornyokat.
EnglishAnd when is an answer the night is yet to whisper - no, not whisper, but howl.
S van egy titok, amit az éjszaka még nem suttogott el nem is, nem suttogni, vonyítani fogja!
EnglishA choking, anguished gasp, and the two Swiss died, their daemons vanishing in mid-howl.
Elfúló hörgés, és már vége is lett mindkét svájcinak, daimónjaik nyüszítve váltak füstté.
English'They howl and spin around in circles out in the desert and recite slogans to each other.
Üvöltözve rohangálnak körbe odakint a sivatagban, és a jelszavaikat harsogják egymásnak.
EnglishThere came a howl of brakes and rubber, the blast of a horn, and someone yelling, ' Watch out!
Fékek és gumik csikorogtak, autóduda tülkölt, valaki felordított: - Vigyázz!
EnglishThe automatic takeoff siren began a howl that had not sounded in decades.
Az automata felszállássziréna olyan üvöltésbe kezdett, amilyet itt évtizedek óta nem hallottak.
EnglishHis howl sounded less like that of a wolf than like that of an infant.
A hang, amit a fiú kiadott, nem farkasüvöltésre, inkább egy csecsemő sírására emlékeztetett.
EnglishIt came at Jerle Shannara with a howl, and the king barely had time to draw free his sword.
Üvöltve támadt Jerle Shannarára, a király alig tudott kardot rántani.
EnglishIt merited a howl of outrage; and a passionate pursuit of why.
Megérdemelte a gyalázat feletti fájdalom kiáltását, és a miért szenvedélyes kutatását.
EnglishYet his tongue, like a faithful watchdog surprised by an unexpected intruder, set up a howl.
A nyelv azonban még hűségesen őrizte posztját - a hirtelen behatolástól riadtan forgolódott.