"HTTP" translation into Hungarian

EN

"HTTP" in Hungarian

See the example sentences for the use of "HTTP" in context.

Context sentences for "HTTP" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSelect this option if you want KPilot to use a HTTP proxy.
Jelölje be ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a KPilot a HTTP proxyt használja.
EnglishIf publishing to a FTP site, enter the HTTP address to browse to:
FTP-n keresztüli közzétételhez adja meg a HTTP-címet is:
EnglishHTTP connections may be fine-tuned using these options to enhance either performance or compatibility.
A HTTP-kapcsolatok teljesítménye, illetve kompatibilitása finomhangolható ezekkel a beállításokkal.
EnglishThis feature works by searching for commonly used variable names such as HTTP_PROXY, FTP_PROXY and NO_PROXY.
A következő változónevek ellenőrzése történik meg a művelet során: HTTP_PROXY, FTP_PROXY, NO_PROXY.
EnglishType the name of the proxy server for HTTP.
Írja be az proxykiszolgáló nevét a HTTP-kapcsolatokhoz.
EnglishDo not use this option in combination with non-HTTP 1.1 compliant proxy servers such as JunkBuster and WWWOfle.
NE használja ezt az opciót olyan, nem HTTP 1.1-kompatibilis proxyknál, mint például a JunkBuster vagy a WWWOfle.
EnglishSelect the program for the HTTP protocol.
Válassza ki a HTTP-protokollhoz használatos programot.
EnglishEnter the port number of the HTTP proxy server.
Adja meg a HTTP proxy kiszolgáló portszámát.
EnglishEnter the address of the HTTP proxy server.
Itt kell megadni a HTTP proxy kiszolgáló címét.
EnglishA protocol is the part at the front of the address, such as http: or ftp: which tells the browser how to connect to the site.
A protokoll a cím elejének része, például http: vagy ftp:, és azt határozza meg, hogy a böngésző hogyan csatlakozzon a helyhez.
EnglishCreates an http hyperlink.
EnglishOpen http and https URLs
Englishhttps: (Secure HTTP)
EnglishHTTP Network Preferences
EnglishHTTP Networking
EnglishUse HTTP 1.0
EnglishUse HTTP 1.1
EnglishHTTP Cache

Other dictionary words

English
  • HTTP

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.