"hued" translation into Hungarian

EN

"hued" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hued" in context.

Context sentences for "hued" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA flock of rainbow-hued fish panicked at the awful sight and flicked away.
Egy raj szivárványszínű hal pánikba esett a szörnyű látványtól, és szétrebbentek.
EnglishLight grew somewhere ahead, ale-hued faint light from a cav-ernful of luminous fungi.
Fény csillant előttük, egy egész barlangot betöltő, foszforeszkáló gombák tompa világa.
EnglishThe oration-peak of the pyramidal high priest erupted in a geyser of hot, multi-hued sap.
A piramisforma főpap beszélőcsőréből forró, színes nedvgejzír tört elő.
EnglishIn the middle of his brass-hued face, his teeth were like pegs of highly polished ivory.
Sárgaréz színű arcából elővillantak elefántcsont-fehérségű fogai.
EnglishThe two bearded faces, together, wear expressions of irritation as they whirl down a rainbow-hued well
A két szakállas alak ingerült arckifejezéssel merül alá egy szivárványszínű kútba...
EnglishThe many-hued flames of a ready spell were racing around it.
Egy támadásra éhes varázslat mohó energiahullámai cikáztak az ujjai közt.
EnglishCross the yard ahead of you to the green-hued door, and give your name to the Keeper of the Emerald Door.
Ne használj tüzet, vizet, ne gyűrd meg az oldalakat, és hagyd nyugodtan kutatni a többieket!
EnglishFrom above Alan's closed hand, bright rays of radiance blue, red, green, orange, deep-hued violet-struck out in every direction.
A szikra Alan kezéből pattant, mert a csokor mintha csillagszóróvá változott volna.
EnglishStrips of ruby-hued silk proclaimed her trade to any eye; even her thigh-high boots were trimmed with red.
Rubinszín selyemszalagok mutatták hivatását minden szemnek; még magas szárú csizmái is vérvörösen ragyogtak.
EnglishHis eyes were either butter-hued or brown, and both his wintry brows and the copious white hair curling out at the world from the open front
Barna szeme, fehér szemöldöke és az inge alól kivillanó ősz mellszőrei azt sugallták, hogy már nem fiatal.
EnglishHer light spare figure was alien to the vast brocaded sofa in which she sat with its many-hued cushions strewn round her.
Vékony csontú alakja, szolid öltözéke elütött a degeszre kárpitozott brokátheverőtől meg a dagadozó, tarkabarka díszpárnáktól.
EnglishFashioned to look like London gas lamps, the bulbs were masked behind cloudy, cream-hued glass that was bound with crisscrossing iron strips.
A londoni gázlámpák mintájára a körtéket homályos, krémszínű üvegbura takarta, cikcakkos kovácsoltvas hálóban.
EnglishAs he stared at it, there was a sudden flare of rain-bow-hued light from overhead, and all the gathered elves gasped in awe.
Ahogy Elminster a maszkra meredt, szivárványszín fények ébredtek a feje fölött és az összegyűlt elfek közül újabb mormogás jött.
EnglishSomething larger than the Witch of the Dragon Waves, and far more graceful: a gigantic fang dragon with a rainbow-hued swath of scales on one flank.
Valami, ami magánál a hajónál is nagyobb volt: egy fenséges sárkány, amelynek óriási szivárványszínű folt díszlett az oldalán.
EnglishThe other guard answered the spread-hands gesture with a dismissive wave, and turned to the querph tree behind him, plucking some of the succulent sapphire-hued berries.
A másik őr egy elhessegető intéssel válaszolt a széttárt kezekre és a kupola közepén álló fához lépve leszakított róla néhány zafírszínű bogyót.
EnglishWil Ohmsford saw it come and glimpsed momentarily at the rider it bore, a thing vaguely manlike, yet hued and misshapen, its eyes red against the black of its face.
Wil Ohmsford egy villanásra látta a lovasát, azt a nagyjából emberszerű, mégis formátlan és torz alakot, amelynek a szeme vörösen izzott fekete arcában.
EnglishThree long, sinuous serpent tails rose from where they coiled around and amid rocks, to meet in an obsidian-hued body that had the shape of a lush human female torso.
Három hosszú, kígyószerűen tekergő csáp emelkedett fel a kövek közül, ahol összetekeredve megbújtak, és csatlakoztak egy obszidián, buja, női felsőtesthez.

Other dictionary words

English
  • hued

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.