"huge eyes" translation into Hungarian

EN

"huge eyes" in Hungarian

See the example sentences for the use of "huge eyes" in context.

Context sentences for "huge eyes" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA noble and beautiful face, with the curling lips as strong as the huge eyes.
Szép, nemes arc volt, az ívelt ajak ugyanolyan hatásos mint a hatalmas szempár.
EnglishShe made no effort to struggle, but a momentary alarm showed in her huge eyes.
Vezetője nem tiltakozott, de a hatalmas szempárban egy pillanatnyi rémület villant.
EnglishHis eyes were huge, and when he turned to Sandy he was like a man dreaming.
A szeme tágra nyílt, és amikor Sandy felé fordult, olyannak tűnt, mint aki álmodik.
EnglishGreedo looked up and saw two pair of huge eyes studying him with detached curiosity.
Greedo felpillantott, és két kíváncsi szempárt látott magára szegeződni.
EnglishMary Jane's eyes were huge and round, making her nose look tiny and her cheeks very smooth.
Mary Jane kerek szeme akkorára nyílt a sima arcban, hogy az orra parányinak látszott.
EnglishIt seemed his eyes were huge, too huge, and the white face that framed them too gaunt.
Szemeit nagynak, túl nagynak találtam, s a fehér arcot túl soványnak.
EnglishWhat a small tender face she had, so girlish with deep-set, huge and pale blue eyes.
Milyen apró, gyengéd arca volt, milyen kislányos a mélyen ülő, hatalmas, halványkék szemével!
EnglishDurga narrowed his huge coppery eyes, then turned to the navigator.
Durga hatalmas, rézszínű szeme összeszűkült, azután a navigátorhoz fordult.
EnglishHis huge eyes flicked from side to side as he spoke in Basic.
Nem volt annyira hájas, mint fajtársai, és idétlenül keskeny fejjel rendelkezett.
EnglishHis eyes were huge, wild, dilated, sunken in rings of puffy dark flesh.
A szeme hatalmas volt, vadul csillogott, pupillája kitágult, arcának sötét bőre felpüffedt.
EnglishAnd the shining gamine figure of my Dora, my slender, yearning Dora with her huge black eyes.
És Dóra sugárzó, suhancos alakja, az én karcsú, esengő Dórám, az óriási fekete szemével.
EnglishShe stepped back and looked at him without speaking, her huge, dark eyes filled with wonder.
Azután hátralépett, szótlanul nézte a határvidékit, nagy, sötét szeme maga volt az ámulat.
EnglishHis eyes were huge, like the eyes of a child who has been in a car accident.
- A szeme hatalmasra tágult, mint egy gyereké, aki autóbales
EnglishHuge black eyes dominate a face which is otherwise almost featureless.
Hatalmas fekete szeme uralja az arcát, amelyen alig vannak vonások.
EnglishThen he was inside the vision, looking up into her huge eyes.
Aztán belekerült a saját látomásába, és egyenesen az anyja szemeibe nézett.
EnglishHe glanced past Kinson, and as he did so, the Tracker saw Mareth's eyes grow huge.
A nyomkereső észrevette, hogy Mareth szeme elkerekedik.
EnglishThe eyes were huge and glistening but hard and shadowed with sadness.
A szeme nagy és ragyogó, de a nézése kemény és borús a bánattól.
EnglishHe had huge black eyes, enormous and beautiful cheekbones and baby fresh skin all over.
Óriási fekete szeme, gyönyörű, széles járomcsontja volt, a bőre bársonyos, hibátlan, akár egy csecsemőé.
EnglishHer huge eyes were full of trust that I didn't deserve.
Viola hatalmas szemében bizalom csillogott, amit talán meg sem érdemeltem.
EnglishStill grinning, her huge marble eyes fixed on him, she was sitting up.
Vigyorogva, hatalmas üveggolyó szemét ráfüggesztve felült.

Other dictionary words

English
  • huge eyes

In the English-French dictionary you will find more translations.