"huge potential" translation into Hungarian

EN

"huge potential" in Hungarian

See the example sentences for the use of "huge potential" in context.

Context sentences for "huge potential" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is well known that there is a huge potential for energy efficiency in buildings.
Ismeretes, hogy hatalmas energiahatékonysági lehetőséget rejtenek az épületek.
EnglishSarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.
Szarajevó megérdemli, hogy alkalma legyen bemutatni hatalmas potenciálját.
EnglishIt is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Ez egy olyan szektor, ahol nagy a növekedési potenciál, és amely óriási lehetőségeket kínál.
English. - It is important that this Chamber represents the huge potential of the EGAF.
írásban. - Fontos, hogy a Parlament kiemelje az EGAA-ban rejlő hatalmas potenciált.
English(DE) Mr President, there is huge potential for cooperation between the EU and Ukraine.
(DE) Elnök úr! Az EU és Ukrajna közötti együttműködésben hatalmas lehetőségek rejlenek.
EnglishThe huge potential for growth of Montenegrin tourism has its dark side too.
A montenegrói idegenforgalom óriási növekedési lehetőségének is megvan a maga árnyoldala.
EnglishIt wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
Be akarja mutatni hatalmas potenciálját és reklámozni szeretné magát az európaiak között.
EnglishYou will know about the huge potential for the economy through the development of tourism.
Bizonyára tudják, mekkora lehetőségekhez jut a gazdaság a turizmus fejlesztése révén.
EnglishBy saving I mean increasing energy efficiency where we have a huge unexploited potential.
Megőrzésen az energiahatékonyság növelését értem, ahol hatalmas kihasználatlan lehetőségek vannak.
EnglishEuropean standardisation has a huge potential to support legislation in public policies.
Az európai szabványosításban nagy lehetőség rejlik a jogalkotás és a közpolitikák támogatását illetően.
EnglishThere are huge potential energy savings to be made in Bulgaria's existing coal-fired power stations.
Óriási mértékű energiamegtakarítást lehet elérni Bulgária meglévő széntüzelésű erőművei esetében.
EnglishThere is a huge potential here for the use of renewables.
Itt óriási lehetőség van a megújuló energiaforrások használatára.
EnglishEuropean protein crop cultivation has huge potential.
Az európai fehérjenövény-termesztés óriási potenciállal rendelkezik.
EnglishFinally, let us not forget the huge potential of energy efficiency; but that is for another debate.
Végezetül ne felejtsük el az energiahatékonyság óriási lehetőségét sem, de az egy másik vitára tartozik.
EnglishThere is huge potential here for enriching the job market.
Óriási lehetőség rejlik ebben a munkaerőpiac élénkítésére.
EnglishMr President, China is a large country with a rich history and with huge development potential.
szerző. - (FR) Tisztelt elnök úr! Kína óriási, gazdag múlttal és hatalmas fejlődési lehetőségekkel rendelkező ország.
EnglishIf I can follow up the question: we know there is huge potential for energy saving in domestic households.
Csatlakoznék az előző kérdéshez: tudjuk, hogy nagy lehetőségek rejlenek a háztartások energiatakarékosságában.
EnglishIn Romania, for example, there is huge potential for making savings and I would like this opportunity to be utilised.
Romániában például hatalmas energiamegtakarítási lehetőségek vannak, és ezt a hasznosítani szeretném.
EnglishAccording to European Environment Agency data, there is huge potential for water saving in Europe.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint, hatalmas lehetőségek nyílnak Európában a vízzel való takarékoskodásra.
EnglishMr President, this is an instrument that has huge potential and could deliver an important democratic signal to Europe.
Elnök úr, ebben az eszközben hatalmas lehetőségek vannak, és a demokrácia jelét sugározhatja Európa felé.

Other dictionary words

English
  • huge potential

In the Hindi-English dictionary you will find more translations.