"human being" translation into Hungarian

EN

"human being" in Hungarian

EN

human being {noun}

volume_up
human being (also: earthling)
It is the vilification of the human being down to the lowest point of his or her existence.
A halálbüntetés az emberi lény lealacsonyítása a létezés legalacsonyabb szintjére.
This was the only internationally famous human being in Midland City.
Õ volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény.
.to accept the responsibility for the death of every human being in this world.
...a felelősséget ezen a világon minden emberi lény haláláért.

Context sentences for "human being" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDylan had swung a lot of them in his childhood, although never at a human being.
Dylan eleget játszott ilyennel gyerekkorában, de sosem használta verekedésre.
EnglishYou liked it well enough when every human being at that party turned to look at me.
Azt bezzeg élvezted, amikor abban a buliban az összes halandó engem csipázott!
EnglishPerhaps, Lord Uldreiyn told the tabletop, being a human, he's swiftly capable.
- Talán, - mondta Uldreiyn Nagyúr az asztalnak. - mint ember gyorsan alkalmazkodik.
EnglishIn three million years, probably no human being had ever done what he had done.
Lehet, hogy a hárommillió év alatt egyetlen ember sem tette meg azt, amit ő.
EnglishIf it changes a unicorn to a human being, then that was the only thing to do.
Ha egy egyszarvút emberi lénnyé változtatott, akkor ez volt az egyetlen lehetőség.
EnglishYou had cured him as completely as any human being could, Marius told her.
Oly tökéletesen meggyógyítottad, amennyire ember egyáltalán képes mondta Marius.
EnglishWe are concerned about the numerous human rights violations being reported to us.
Aggályosnak találjuk az emberi jogok számos megsértését, melyeket jelentettek nekünk.
EnglishIn both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
Az emberekkel másként bánnak, és más az emberről alkotott fogalmuk, mint nekünk.
EnglishThat you might not just settle right down to the life of a normal human being?
Biztos, hogy csak fogod magad, és éled a megszokott, rendes emberi életet?
EnglishThe first was that one human being was capable of such smiling brutality to another.
Kár, hogy egy emberi lény képes volt ilyen szörnyűségeket elkövetni egy másik ellen.
EnglishIn addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
Emellett felállítanak egy független szervezetet is, az emberi jogok nemzeti bizottságát.
EnglishThe human being round whom they were draped and clasped was not nearly so impressive.
Az emberi alak, amelyet ezek az ékességek körülvettek, kevésbé volt megkapó.
EnglishBut I am only acting as a desperate and dedicated human being might act.
De én csak úgy cselekszem, ahogy egy mindenre elszánt és felelős ember cselekedne.
EnglishI only need your vow that you won't ever tell another human being what I told you.'
Nekem csak arra tegyél esküt, hogy sose mondod el senki embernek, amit tőlem hallottál!
EnglishThe right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
A menedékhez való jog értékes jog, hiszen ez egyén elidegeníthetetlen joga.
EnglishEvery human being has a psyche composed of latent and capitalized energy.
Minden ember pszichikuma lappangó és hasznosított energiákból tevődik össze.
EnglishBut we wondered what role the human being played in this learning exercise.
De kíváncsiak voltunk, milyen szerepet játszik az ember ebben a tanulási gyakorlatban.
English'Human being always treat blizzards as though they were the end of the world,' he said.
Az emberek mindig úgy nézik a hóförgeteget, mint a végítéletet mondta Fred T. Barry.
EnglishHarassment of the opposition press and of human rights defenders is being stepped up.
Az ellenzéki sajtó és az emberi jogi aktivisták zaklatása egyre fokozódik.
EnglishI believe that no person has the right to take another human being's life.
Azon a véleményen vagyok, hogy az embernek nincs joga elvenni egy másik ember életét.

Synonyms (English) for "human being":

human being

Similar translations for "human being" in Hungarian

human noun
Hungarian
human adjective
Hungarian
for the time being
living being noun
Hungarian
human body noun
Hungarian
human race noun
Hungarian