"human race" translation into Hungarian

EN

"human race" in Hungarian

EN

human race {noun}

volume_up
human race
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Először csillagászként fogok beszélni, majd az emberi faj aggódó egyedeként.
I find most of the human race extraordinarily repulsive.
Az emberi faj legtöbb képviselőjét felettébb visszataszítónak tartom.
It was about how long the human race was going to last.
Azt kellene csak kitalálni, meddig marad fenn az emberi faj.

Context sentences for "human race" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
Ami engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
EnglishI'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Először csillagászként fogok beszélni, majd az emberi faj aggódó egyedeként.
EnglishThe Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Az izlandi vulkán ismét megmutatta az emberiségnek a természet valódi erejét.
EnglishBiodiversity is the very core of our survival on this planet as a human race.
A biológiai sokféleség az ezen a bolygón emberi fajként való túlélésünk alapvető eleme.
EnglishRegarding the human race, Dylan was as much of an optimist as ever.
an már nem szerette volna az embereket, de éppen elég volt belőlük a mai napra.
EnglishA million years later, I feel like apologizing for the human race.
Most, egymillió év elteltével szeretnék bocsánatot kérni az emberi faj nevében.
EnglishYou always did belong to Our Dumb Friends rather than to the human race!
Te jobbára mindig a Néma Barátaink közé tartoztál, mint az emberi fajhoz!
EnglishLet there be somebody to call up and plug me into the human race again.
Csak lenne valaki, aki felhív téged, és visszakapcsol ismét az emberi faj közösségébe.
EnglishMcFeely: Defender of the human race... look down in pity upon this, your servant.
"Védelmezője az emberiségnek "néz le és szánd meg eme, szolgádat."
EnglishTwo thousand years ago the achievements of the human race were unparalleled in earth's history.
Kétezer éve az emberiség a Föld történetében páratlan teljesítményekre volt képes.
EnglishThe big question was, How do I tell the human race about the Core explosion?
A nagy kérdés az volt, hogy hogyan tájékoztassam az emberiséget a galaxismag felrobbanásáról.
EnglishDon't you think you should suffer for the harm you've done to the human race?
Ugye tudod, hogy ideje fizetned az emberiségnek okozott károkért?
EnglishIt's a filthy killing, Lord, it's a bloody horrible exemplum to lay before the human race!
Ez mocskos gyilkosság, Uram, amivel iszonyú, vérgőzös példát statuálnak az emberiségnek!
EnglishIs not the human race moving towards the very age of peace you describe?
Hát nem épp a felé a béke felé halad az emberiség, amelyről beszéltél?
EnglishThis brings me to the last of the big questions: the future of the human race.
Ez elvezet az utolsó nagy kérdéshez - az emberiség jövőjéhez.
EnglishIt is, perhaps, that absorption in one's personal life that has led the human race to survive.
Meglehet, hogy az önérdek előtérbe helyezése vezetett oda, hogy az emberi faj fennmaradt.
English'Water's all it is, but it's still the goddamndist popskull the human race has ever seen.'
- Csak víz az egész, de a legkeményebb koponyaszaggató itóka, amit az emberiség valaha látott.
EnglishA citizen has the courage... to make the safety of the human race their personal responsibility.
A polgárban... van bátorság, hogy a saját felelősségének tekintse az emberiség biztonságát.
EnglishThe human race is a scummy thing, and so is Earth, and so are you.
Az emberfaj mocskos holmi, a Föld úgyszintén, és nemkülönben maga.
EnglishAs I understand it, the human race did the same with electricity for a long time.
Sokáig az elektromossággal is így voltak az emberek.

Synonyms (English) for "human race":

human race