"humanist" translation into Hungarian

EN

"humanist" in Hungarian

EN

humanist {noun}

volume_up
humanist
As a humanist I cannot accept this situation.
Mint humanista, nem tudom ezt a helyzetet elfogadni.
To continue to talk about migration flows is absurd and goes against our humanist values.
Abszurd dolog lenne továbbra is migrációs hullámokról beszélni, és ez szemben áll humanista értékeinkkel is.
He would takes the fruits of each week's reading and he would weave these intricate tapestries of ancient and humanist thought.
Az egész hét olvasásának gyümölcsét összefogta, s az ősi és humanista gondolatokat bonyolult falikárpittá szőtte.

Context sentences for "humanist" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.
Hűségesnek kel maradnunk a demokratikus és emberi fogadtatás európai hagyományához.
EnglishTo continue to talk about migration flows is absurd and goes against our humanist values.
Abszurd dolog lenne továbbra is migrációs hullámokról beszélni, és ez szemben áll humanista értékeinkkel is.
EnglishShe was a humanist who believed in the power of the individual—and here she met blunt, uncaring mechanism, in the large.
- Tulajdonképpen számítanak, de nem úgy, ahogy te szeretnéd- tette hozzá szelíden.
EnglishThere was nothing that a humanist could not supervise - or so it was widely believed at the time.
Semmi sem volt, amit egy humán műveltségű ember ne tudott volna ellenőrizni legalábbis ezt hitték akkor széltében-hosszában.
EnglishAs a humanist I cannot accept this situation.
Mint humanista, nem tudom ezt a helyzetet elfogadni.
EnglishThe right to freedom and coexistence is universally recognised by humanist culture and international conventions.
A szabadsághoz és az együttéléshez való jogot a humanista kultúra és a nemzetközi egyezmények világszerte elismerik.
EnglishThis colonisation of population constitutes a lethal threat to the Christian and humanist values of our civilisation.
A lakosság ilyetén gyarmatosítása halálos fenyegetést jelent a mi civilizációnk keresztény és humanista értékeire.
EnglishIn many respects it was a humanist speech which I am willing to accept as an ideal for the Europe of the future.
Sok szempontból egy humanista beszédet hallottunk, amelyet hajlandó vagyok ideálisként elfogadni Európa jövőjével kapcsolatban.
EnglishHe would takes the fruits of each week's reading and he would weave these intricate tapestries of ancient and humanist thought.
Az egész hét olvasásának gyümölcsét összefogta, s az ősi és humanista gondolatokat bonyolult falikárpittá szőtte.
EnglishSurely nobody seriously concerned with Europe's humanist tradition, with our shared values and with respect for human rights could want that!
Egészen biztos vagyok abban, hogy senki, aki komolyan törődik Európa humanista hagyományaival, nem akarhatja ezt!
EnglishThis is not only because of our concept of dignity, humanist roots and sense of justice, but also because of our own interests.
Nemcsak az emberi méltósággal kapcsolatos felfogásunk, humanista gyökereink és igazságérzetünk sarkall erre, de saját érdekeink is.
EnglishBoth from a humanist perspective and also from a sense of guilt, we should make a constructive contribution to Africa in every aspect.
Mind a humanista perspektíva, mind a bűntudat által vezérelve konstruktív hozzájárulást kell tennünk Afrikához minden szempontból.
EnglishIt is a very important approach to point out the actual humanist and holistic elements of our policy, even when it comes to the internal market.
Nagyon fontos megközelítés rámutatni a politikánk tényleges emberközpontú és holisztikus elemeire, még ha a belső piacról van is szó.
EnglishWe cannot repeat often enough that what we want is a European Union rooted in the humanist values of tolerance and the protection of fundamental rights.
Nem tudjuk elég sokszor ismételni, hogy amit mi akarunk az egy olyan Európai Unió, amely a tolerancia és az alapjogok védelmének emberi jogain alapul.
EnglishIt requires an awareness of the revolutionary desire of Islamists, who advocate the destruction of humanist and Christian Western society and its values.
Tudatában kell lennünk az iszlámisták forradalmi vágyának is, akik a humanista és keresztény nyugati társadalom és annak értékeinek lerombolását hangoztatják.
EnglishWith its humanist tradition, Europe should remain at the forefront of the debate on new ways to assess our fellow citizens' wealth and well-being.
Európának humanista hagyományai nyomán továbbra is az élen kell járnia abban a vitában, amely arról szól, hogy új módokat találjunk polgártársaink jólétének felmérésére.
EnglishThis makes it particularly significant that President Talabani has said that, as he is a socialist and a humanist, he would refuse to sign the execution order for Tariq Aziz.
Ezért különös jelentőséggel bír az, amit Talabani miniszterelnök mondott: mivel ő szocialista és humanista, nem fogja aláírni a Tarik Aziz kivégzésére vonatkozó parancsot.

Synonyms (English) for "humanist":

humanist