"humanities" translation into Hungarian

EN

"humanities" in Hungarian

HU
HU

EN humanities
volume_up
{only plural}

humanities

Synonyms (English) for "humanities":

humanities
human
humanity

Context sentences for "humanities" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
A tetején a matematika és a nyelvek, aztán a bölcsészet, és alul a művészet.
EnglishFor the longest time people have regarded science and humanities as being distinct.
Nagyon hosszú ideig az emberek úgy tekintettek a természet és a humán tudományokra, mint két külön világra.
EnglishTraditional humanities do not make this possible.
A hagyományos humán tudományok nem teszik ezt lehetővé.
EnglishSnow spoke of the two cultures: science on the one hand, humanities on the other; never the twain shall meet.
C.P.Snow e kettőről beszélt: természettudományok az egyik, humán tudományok a másik oldalon; a kettő sosem találkozik.
EnglishThe Commission's decision to give financial support to the European Humanities University in Vilnius is very wise.
A Bizottság azon határozata, amely szerint pénzügyi támogatást biztosít a vilniuszi Európai Bölcsészettudományi Egyetemnek, nagyon bölcs lépés.
EnglishThe European Humanities University in Vilnius is one of the most successful long-term development cooperation projects as regards Belarus.
Az Európai Humán Tudományok Egyeteme (EHU) Vilniusban az egyik legsikeresebb hosszú távú fejlesztési együttműködési projekt Fehéroroszország kapcsán.
EnglishWe should also invest in a system for arts and humanities, which should also have an area of cooperation with public bodies and with business.
Beruházások szükségesek a művészetek és a bölcsészettudományok terén is, ahol szintén meg kell valósítani az állami szervekkel és a vállalkozásokkal való együttműködést.