EN

hunch {noun}

volume_up
Alan turned in, operating on something which was half hunch and half whim.
Al behajtott a pihenőbe; félig ösztön, félig gyanú vezette.
It's always pleasant when a hunch pays off, I said evasively.
- Jó érzés, mikor egy gyanú végül is igazolást nyer - mondtam kitérően.
- Elismerem, ez pusztán csak megérzés, gyanú.
Your vague doubt or distrust was never just a hunch - it was really always due to a cause.
A te homályod kételyed, vagy pedig bizalmatlanságod sohasem volt csupán előérzet, annak mindig volt valami előzménye.
hunch (also: boss, hump, lump, shoulder, snub)
There was something misshapen about his body; hunched or swollen.
Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén.
hunch (also: chunk, hunk)
I had been following a hunch with a persistence becoming more dogged day by day as the hunch seemed less and less likely to pay off.
Ez a sejtés napról napra erősebben kerített a hatalmába, csakhogy egyre kevésbé látszott megalapozottnak.
hunch (also: gut, instinct)
Alan turned in, operating on something which was half hunch and half whim.
Al behajtott a pihenőbe; félig ösztön, félig gyanú vezette.

Context sentences for "hunch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut I need more than a hunch to sway Harry, and I can't blame him for being skeptical.
Nem tehetek neki szemrehányást, hogy szkeptikusan fogadja az ilyen állításokat.
EnglishCoombs shrugged dismissively, but privately he was glad his hunch had worked.
Nos, hogy azok az illetők, akiket jövő héten tudomásom szerint Amerikában fölkeres...
EnglishThe researchers here had an incredible hunch and acted on it impulsively.
A kutatók ráéreztek valamire, keményen dolgoztak, és hallgattak a sejtéseikre.
EnglishHe had chosen 6:00 p.m. on the hunch that they would be home from school by then.
Azért választotta az este hat órai időpontot, mert sejtette, hogy addigra otthon lesznek.
EnglishBut he had a hunch that he was burning it off as fast as he drank it, at least for now.
De valamiért úgy érezte, hogy miután lenyelte, azonnal el is égette az italt.
EnglishEdward had had a hunch there was something wrong about the Olive Branch.
Edwardnak volt valami előérzete, hogy az Olive Branchban valami nincs rendben.
EnglishThat was fine by Dors, who felt a strong hunch which direction Hari had been taken.
Dors elégedett volt a határozattal, mert valahogy érezte, hogy Hari melyik irányba ment.
EnglishI have a hunch YOU'D have to work a long time to pay for it if You lost it.
A hideg kilel, ha arra gondolok, meddig kéne dolgoznod, míg kifizeted, ha elveszíted..
EnglishThe skiff lifted from the sea and began to speed eastward, following Creideiki's hunch.
A szkiff kiemelkedett a tengerből, és Creideiki megérzéseit követve keletnek tartott.
EnglishOn a hunch he went back to his embassy and sought out the CIA man there.
Hirtelen támadt ötlettel bement az amerikai követségre, és megkereste a CIA emberét.
EnglishOn a hunch the Mossad had snapped him and checked with their people in Dublin.
A Mosszad amolyan megérzés alapon lefényképezte, s a képet ellenőriztette dublini embereivel.
EnglishHe had a hunch that a minute might be the difference between life and death for Hilary.
Azt súgta az ösztöne, hogy ez az egyetlen perc Hilary életébe kerülhet.
EnglishThe hunch I had was as vague as the heat waves that danced above the sidewalk.
Valami sejtésféle motoszkált bennem, olyan bizonytalan, mint a járda fölött remegő hőhullámok.
EnglishThe captain's attention made Keepiru hunch slightly and look away.
Kipiru összehúzta magát és elfordult, amikor a kapitány figyelme ráterelődött.
EnglishPerhaps I had a hunch what he would do, and deliberately let him do it.
Talán sejtettem, mire készül, és szándékosan hagytam, hogy megtegye.
EnglishFloyt managed to hunch forward and did his best to check his companion.
Floytnak sikerült legörnyednie, és igyekezett megvizsgálni a társát.
EnglishI have a hunch this Frank Howard might have a very good record, she said.
Nekem valami azt súgja, hogy Frank Howardnak igen jó a szolgálati lapja - jegyezte meg Hilary.
EnglishHe has a hunch that a lot of lawyers will be watching our trial.
Van egy olyan érzése, hogy sok ügyvéd fogja majd figyelemmel kísérni a tárgyalásunkat.
English'Just a hunch, but in my line of work, you learn the hard way to respond to hunches.
- Csak megérzés volt, de az én szakmámban megtanulja az ember, hogy a megérzéseire hallgatnia kell.
EnglishHe heard verdicts all the time, but he had a hunch this one might have some pop to it.
Harkin éppen telefonált; már nagyon kíváncsi volt az ítéletre.
Other dictionary words