EN

hurdle {noun}

volume_up
1. general
With this Irish 'yes', we know that the Lisbon Treaty will be brought into effect; we know that, because it was the last hurdle.
Az ír "igen” nyomán egyértelmű, hogy a Szerződés hatályba fog lépni; ebben biztosak lehetünk, hiszen ez volt az utolsó akadály.
That unfortunate turn of events is but one of the hurdles we strive to overcome.
De az események ezen szerencsétlen fordulata csak az egyik akadály, amellyel meg kell birkóznunk.
There's many of these different kinds of hurdles besides technology challenges that we need to address before this becomes a reality.
Sok ilyen jellegű akadály van még a technológiai kihívások mellett, amelyeket kezelnünk kell, mielőtt ez valósággá válik.
2. British English
hurdle (also: corral, fold, pen, pound, cruive)
hurdle
volume_up
cserény {noun} [arch.]

Context sentences for "hurdle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHal, if a set of hairy boys was your biggest hurdle here, I'd say go for it.
Hal, ha egy csapat szőrös faszi lenne a legnagyobb problémád, nem szólnék semmit.
EnglishNow your beloved euro has failed; it has failed politically at its first major hurdle.
Most az Ön imádott eurója bukott meg; politikai szempontból az első nagyobb akadálynál kudarcot vallott.
EnglishAnd as a result -- once we got over a little hurdle, and having to audition twice -- they accepted me.
Végül aztán -- miután túljutottunk a fennakadáson, és kétszer felvételiztem -- végül fölvettek.
EnglishLike many of those who have spoken before me, I believe the planned nine-country hurdle is just too high.
Mint ahogy azt előttem is sokan mondták már, én is úgy gondolom, hogy a kilenc tagállam túl sok.
EnglishA 10% hurdle is unheard of elsewhere in the OSCE.
A 10%-os küszöb ismeretlen az EBESZ más országaiban.
EnglishThe oval Tartan track was marked for the various distance and hurdle races, and there were the pits for the jumping events.
Az ovális tartánpályán kijelölték a különböző futó- és gátfutótávokat, az atlétikai pálya készen állt.
EnglishThis was the last major hurdle for the Project.
Ez volt az utolsó hatalmas lépés a projektben.
EnglishThey'd made it past the first hurdle.
EnglishWith this Irish 'yes', we know that the Lisbon Treaty will be brought into effect; we know that, because it was the last hurdle.
Az ír "igen” nyomán egyértelmű, hogy a Szerződés hatályba fog lépni; ebben biztosak lehetünk, hiszen ez volt az utolsó akadály.
EnglishThat is a very high hurdle to reach.
EnglishIt will prove a big hurdle to achieving the Europe 2020 goals if we do not succeed in mobilising our underutilised demographic potential.
Nagyon nehéz lesz teljesíteni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, ha nem sikerül mobilizálnunk kiaknázatlan demográfiai potenciálunkat.
EnglishThe Government's proposals to reform Article 301, a hurdle to full democratic freedom in the country, are also to be welcomed.
A kormánynak a 301-es cikknek, az ország teljes demokratikus szabadságához vezető útja egyik akadályának reformjára vonatkozó javaslatai szintén üdvözlendők.
EnglishParliament has declared itself in favour of a quarter, and this figure must be seen in conjunction with the second hurdle, namely the hurdle within the Member States.
A Parlament egynegyed mellett döntött, és ezt a számot együtt kell vizsgálni a második, a tagállamokon belüli korláttal.
EnglishThat was the other major result of the European Council: it lifted the last political hurdle to the final ratification of the Lisbon Treaty.
Ez volt az Európai Tanács ülésének másik nagy eredménye: megszüntette a Lisszaboni Szerződés végső ratifikációja előtt álló utolsó politikai akadályt.
EnglishBy moving away from the Commission's original scientific, risk-based approach to a hazard-based one, we fell at the first hurdle.
Azzal, hogy a Bizottság eredeti tudományos és kockázatalapú megközelítésétől elmozdultunk egy veszélyalapú megközelítés irányába, már az első akadálynál elbuktunk.
EnglishI am confident that this will continue to be the case in jumping this final hurdle to seeing the Treaty enter into force after the strong support given to the Lisbon Treaty by the people of Ireland.
Meggyőződésem, hogy az utolsó akadály leküzdésekor is az fog vezérelni bennünket, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba léphessen, miután azt az írek is határozottan támogatták.

Synonyms (English) for "hurdle":

hurdle
English
hurdles
hurdling
hurdle race