"to hurl" translation into Hungarian

EN

"to hurl" in Hungarian

EN to hurl
volume_up
[hurled|hurled] {verb}

1. slang

to hurl
volume_up
okád {vb} [slg.]

2. other

to hurl (also: to fling at)
to hurl (also: to hit, to jerk, to jog, to jostle)

Context sentences for "to hurl" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou do not take the trouble to go out on your balcony and hurl it into the sea!
Nem vesztegeti az erejét azzal, hogy kimegy az erkélyére, és behajítja a tengerbe.
EnglishBut alone, we'd never hurl back the Wersgor hosts being raised against us.
Mégpedig azért, mert egyedül én beszéltem úgy-ahogy folyékonyan a wersgor nyelvet.
EnglishDana resisted the temptation to hurl a few choice canned goods at Frank's head.
Dana ellenállt a kísértésnek, hogy néhány konzervet Frank fejéhez vágjon.
EnglishNevertheless, I detained her and asked: ‘Why did you hurl a quince at me?
Ennek ellenére felelősségre vontam, és megkérdeztem tőle: "Miért dobtál meg birsalmával?"
EnglishIf we and the magelords both hurl flames at each other, there's going to be a fire.
Ha lángokat szórunk egymásra a máguslordokkal, akkor hamar tűz üthet ki.
EnglishHe watches the ground and the scum-cloaked water hurl itself up to meet him....
Nézi a földet, és a tajtékzó vizet, amint kinyújtja érte a karjait...
EnglishThe thing has uprooted the very trees and will now hurl them down in my path.
A valami a fákat szaggatja ki tövestől, és az utamba fogja vetni őket.
EnglishOr better yet, to hurl them into the cold blackness that surrounds them.
Vagy még jobb lenne belehajtani mindet abba a fekete sötétségbe, amely körülveszi őket.
EnglishStill smiling, he lifted the flask again to hurl it across the hall.
- Még mindig mosolyogva, fölemelte az üveget, hogy elhajítsa a csarnokon át.
EnglishI'll hurl you down to your folk with my own hands if you deny yourself.
Saját kezemmel vetlek le innen a néped közé, ha tagadni mered, ki vagy.
EnglishWho leapt at him at once, seizing him around the waist, and tried to hurl him to the ground.
Aki azonnal rávetette magát, megragadta a derekánál, hogy a földhöz vágja.
EnglishHurl all spells behind us, and soar howling into the moon!
- Nem rossz ötlet. - értett egyet Symrustar egy hosszú nyújtózkodás kíséretében.
EnglishWith that the Russian turned and poised himself to hurl his glass into the empty hole.
Az orosz tiszt fölemelte, és az üres gödörbe hajította poharát.
EnglishI can hurl a lance through an oak plank; I can kill a bull with a blow.
Egy lándzsát keresztül tudok döfni egy tölgydeszkán; egy bikát egyetlen ökölcsapással megölök!
EnglishFrederick Forsyth The Fourth Protocol Semyonov managed to hurl himself through the gap.
Szemjonov odaugrott és átpréselte magát a csukódó ajtó résén.
EnglishHe was a sneaking, suspicious sort an' always liked watching wizards hurl fire an' the like.
Gyanakvó fajta volt és mindig szerette figyelni, ahogy a varázslók tüzet és hasonlókat idéznek.
EnglishI saw him hurl a spell at a War Wizard and have his face blasted off in return.
Láttam, amint varázslattal támadt egy harci varázslóra, és a következő pillanatban az arcába robbant valami.
EnglishImprobable as it seems, I can see ye truly did not intend to steal from me, or hurl magic against me.
Valószínűtlennek tűnhet, de látom, hogy nem akarsz lopni tőlem vagy mágiával támadni rám.
EnglishHurl stones and hurtful objects, or even nauseous refuse!
Dobáljátok kövekkel és kemény tárgyakkal, vagy akár undorító hulladékkal!
EnglishThey triggered a blast that should have slain her-and did hurl her back across the sky.
A gyilkos villám visszaverődött, és a levegőbe hajította.